Page 210 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 210

Pakiety bazowe dla kaskad                      ZESTAW UZUPELNIAJACY IZOLOWANY SPALINOWY

           Zestaw uzupełniający izolowany spalinowy

             2 x Kołnierz do systemu izolowanego
             Kolano spalinowe izolowane 87°
             Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich
             Zakończenie wylotu rury dwuściennej

7         Rozmiar Indeks  Waga netto [kg] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]                  F [mm]  PLN
                                            325
Systemy spalinowe 150 48896446    6,1       150 200     200   330   355                    245  1 310
                            180 230     230   360   375                    275  1 480
          180 48896447    8,2       200 250     250   380   425                    295  1 670
                            250 300     300   430   475                    345  2 170
          200 48896448    9,3       300 350     350   480                        395  2 560
                                            ZESTAW UZUPELNIAJACY KASKADY SPS SPS
          250 48896449 12,8

          300 48896450 16,1

          Zestaw uzupełniający kaskady SPS-SPS

           Kołnierz do systemu jednościennego
           SPS Kolano koncentryczne 87°
           Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich
           Zakończenie komina pionowe

          Rozmiar  Indeks  Waga netto [kg] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]                  F [mm]  PLN
          150/200 48896461
          180/250 48896462     5,6    150   200   200   330   230                    230  2 040
          200/300 48896463     7,3    180   250   230   380   260                    260  2 220
          250/350 48896464     9     200   300   300   430   330                    330  2 520
          300/400 48896465    10,8    250   350   300   480   330                    330  2 970
                      12,9    300   400   350   530   380                    380  3 990

210 www.dedietrich.pl
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215