Page 183 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 183

Systemy spalinowe dla 

C 230 EVO, C 340, C 640

7 cKjoi knafisgkuardaocwjaejB23P - Podłączenie do komina w instala­               Typ         A (mm)
                                                           2100
                                    C 340-280, C 340-350, C 640-560, C 640-700
                                    C 340-430, C 340-500, C 340-570, C 340-650  2490
                                   C 640-860, C 640-1000, C 640-1140, C 640-1300
                                                          D + 60
                                             x min. (mm)        D + 80
                                             x min. Ø (mm)

                                       7                                        Systemy spalinowe

Lmax : Dopuszczalna długość maksymalna (w m) w zależności od Ø przewodu D (w mm) dla 1 pojedynczego kotła lub różnych wariantów "kaskady"
- (Długości te określono przy uwzględnieniu wymiarów granicznych podanych na powyższych schematach. W przypadku innych wymiarów granicznych prosimy o skontak­
towanie się z nami).
C 340

                                                          Kotły C 340, C 640:
                                                          praca 50/30°C
                                                          Zintegrowane klapy odcinające

C 640

Uwaga: Długości te podano jedynie dla informacji. De Dietrich w żadnym wypadku nie ponosi za to odpowiedzialności.
W przypadku innych konfiguracji, należy skonsultować się z nami w sprawie obliczeń.

                                                          www.dedietrich.pl 183
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188