Page 313 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 313

Elementy systemów spalinowych
izolowanych SPI

Przejście z systemu jednościennego na izolowany            ZAMKNIĘCIE IZOLACJI - DOMOWA

Rozmiar  Indeks   Pakiet Waga netto        L Długość Dw                                                  Dz   PLN
  80  48895184  CS5184   0,55           160   80                                                  130   144

Ustnik izolowany                                                              USTNIK IZOLOWANY - DOMOWA

Rozmiar  Indeks   Pakiet Waga netto        L Długość Dw                                                  13Dz PLN
  80  48895173  CS5173   0,33           160   80
                                                                                    130 163

Przejście z systemu koncentrycznego na izolowany           PRZEJSCIE Z SYSTEMU KONCENTRYCZNEGO NA IZOLOWANY - DOMOWA                           Systemy spalinowe

Rozmiar  Indeks  Pakiet Waga netto [kg] Dp [mm] Dw [mm]    Dz [mm]                                             H [mm] PLN
  80  84887939A DY939A     1,2     200    80      100                                               250  339

                                                                                    www.dedietrich.pl 313
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318