Page 254 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 254

DH200 SLIM, CH250
                                                                                            SLIM

         STANDARD

                               Kolektor                              Do montażu

            Inisol SLIM                        Powierzchnia                                         Strony
                                         aperturowa (m
         Inisol DH200 SLIM                                                                        255
         Inisol CH250 SLIM                            2)                                           255

                          rurowy         płaski          pionowego   poziomego   na dachu w połaci dachu na tarasie

                                        x    1,92 x                      x x
                                        x    2,4 x                       x x

                                 Inisol Uno SLIM BSL ze   Inisol Uno SLIM dedyko­ Inisol Uno DH200 SLIM de­ Inisol Uno CH250 SLIM de­   Inisol Uno SLIM BSL...N
                                 wspomaganiem hydrau­                                              ze wspomaganiem hy­
                                               wane do kotłów Modu­ dykowane do dowolnego dykowane do dowolnego
                                      licznym                                                 draulicznym
11        STANDARD                                      lens G/O       podgrzewcza solarnego podgrzewcza solarnego

                                 Kolektory płaskie                       Wyposażenie

Systemy solarne Systemy solarne       Powierzch­                                                            Strony
                       nia kolek­
                       torów [m2]                   Zestaw mon­        Regulator so­ Grupa pom­ Stacja solar­ Podgrzewacz  258
                                                 tażowy            larny     powa     na solarny       259
                               DH200 SLIM      CH250 SLIM        Płyn solarny
                                                                                         260
         Inisol Uno SLIM dedykowa­     2-4         x             xx                                       
         ne do kotłów Modulens G/O                                                                    261

         Inisol Uno DH200 SLIM de­                                                                    262
                                                                                         263
         dykowane do dowolnego    2-4-6          x             xxxx                                        264
                                                                                         265
         podgrzewcza solarnego

         Inisol Uno CH250 SLIM de­

         dykowane do dowolnego    2,5 - 5 - 7,5            xxxxx                                            

         podgrzewcza solarnego

         Inisol Uno SLIM BSL...N  ze

         wspomaganiem hydraulicz­ 4 - 5 - 7,5         x     x       x       x       x        x               x

         nym

         Inisol Uno SLIM BSL ze

         wspomaganiem hydraulicz­ 4 - 5 - 7,5         x     x       x       x       x            x           x

         nym

         Stacje solarne

         Regulatory solarne i ich wyposażenie dodatkowe

         Akcesoria dla systemów solarnych

254
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259