Page 159 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 159

od 4,6 do 7,6       Pompy ciepła powietrze/woda “Split Inverter”
   kW
            Alezio S R32

            MR (4, 6, 8)

                         — Pompa ciepła powietrze/woda "Split Inverter" składa się   c.o. (EEI<0,23), naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów, mano­
                          z jednostki zewnętrznej AWHPR i modułu wewnętrznego     metr (dostępny jako wyp. dodatk.), zawór bezp., odpo­
                          MIV-S R32                          wietrznik automatyczny, czujnik przepływu, czujnik ci­
                                                        śnienia w obiegu czynnika chłodniczego
                         — Alezio S R32 jest idealnym produktem spełniającym wy­   — Płytka trybu cichego w standardzie
                          magania WT2021 oraz Programu "Czyste Powietrze"      — Dostępne są 2 modele dla następujących przypadków:
                                                        - wspomaganie za pomocą grzałki elektrycznej (EM)
                         — Wskaźnik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla     - wspomaganie hydrauliczne (H)
                          czynnika R32 jest prawie trzy razy niższy niż dla R410A  — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowa­
                                                        nia pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona
                         — Standardowo dostępna możliwość chłodzenia podłogo­     lub tabletu
                          wego lub za pośrednictwem klimakonwektorów        — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją

                         — Praca do -20°C
                         — Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR
                         — Ograniczenie prądu rozruch. dzięki techn. INVERTER
                         — Moduł hydrauliczny wewnętrzny MIV-S R32 wspomagany

                          przez kocioł lub przez zintegrowaną grzałkę elektryczną
                          o mocy 3 lub 6 kW zasilanej prądem 1-f albo o mocy 6 kW
                          zasilanej prądem 3-f, zawiera:
                          - konsolę sterowniczą DIEMATIC Evolution prostą w ob­
                          słudze z regulacją pogodową,
                          - skraplacz stanowiący płytowy wymiennik ciepła wyko­
                          nany ze stali nierdz., rozdzielacz hydr., pompę obiegową
STANDARDKeymark                                                                               6

                                              Powietrzne pompy ciepłaWYMIARYZaleta produktu

1 Zasilanie c.o. G 1"                                                 Czynnik chłodniczy R32
2 Powrót z c.o. G 1"                                                Szybki montaż i cicha praca

                                                            Komfort użytkowania

3 Podłącz. zasilania kotła G 1" (tylko MIV-S
  R32/H)

4 Podłącz. powrotu kotła G 1" (tylko MIV-S
  R32/H)

5 Przyłącza układu chłodniczego – ciecz 1/4"
  stożk.

6 Przyłącza układu chłodniczego – gaz 1/2"
  stożk.

7 Otwór odprowadzenia kondensatu Ø33

Pompa ciepła Alezio S R32 składa się z jednostka
zewnętrznej AWHPR oraz modułu wewnętrznego MIV-S
R32 w wersjach EM oraz H.

DANE TECHNICZNE

Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chłodzenia:         Powietrze zewn.: +10°C/+46°C
woda: +18°C/+60°C          woda: +18°C/+25°C (inst. podłogowa) Obieg grzewczy:
pow. zew.: -20°C/+35°C        +7°C/+25°C (klimakonwektory)     Max. 3 bar/75°C

Model                          Alezio S R32              4 MR        6 MR    8 MR

Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania                     A+++        A+++    A+++
35°C)
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania                      A++        A++     A++
55°C)
SCOP (35°C/55°C) (4)                                     4,5/3,44     4,52/3,38  4,5/3,34
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs
(temp. zasilania 35°C) (4)                      %              177         178    177
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs
(temp. zasilania 55°C) (4)                      %              135         132    131
Moc cieplna przy + 7 °C/+ 35°C (1)
COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1)                  kW              4,6        6,4     7,6
Pobór mocy elektr. przy + 7°C/+ 35°C (1)                              5,2        5,0    4,77
Moc cieplna przy + 2°C/+ 35°C (1)                                0,88        1,28    1,59
COP grzania przy + 2°C/+ 35°C (1)                 kWe              3,71        5,34    6,54
Pobór mocy elektr. przy + 2°C/+ 35°C (1)              kW              4,11        3,68    3,04
Znamionowy przepływ wody przy Δt = 5 K (1)                            0,9        1,45    2,15
Moc chłodnicza przy +35°C/+18°C (2)                                0,79        1,1    1,31
EER przy +35°C/+18°C (2)                     kWe               6,0        7,0     7,1
Pobór mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2)           m3/h              5,35        5,14    4,88
Wysokość manometryczna do dyspozycji przy przepływie        kW              1,12        1,36    1,45
znam.
Znamionowy przepływ powietrza                                   670         520    340
Napięcie zasilania zesp. zewn./prąd rozruchowy           kW
Moc akustyczna modułu wew/zew (3)                                2070        2070    2184
Czynnik chłodniczy R32                      mbar           230 V ~/5     230 V ~/5  230 V ~/5
Ekwiwalent CO2
                                 m3/h             33/58       33/58    33/59
                                  V/A              1,2        1,2     1,2
                                                 0,81        0,81    0,81
                                 dB(A)
                                   kg
                                  ton

                                                             www.dedietrich.pl                 159
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164