Page 44 - eKATALOG BAXI
P. 44

Wyposażenie dodatkowe

Auriga A

PRZYKŁAD KONFIGURACJI

AURIGA A 3RD CONFIGURATION EXAMPLE         ZESTAWIENIE                                 PAKIET    INDEKS

Kaskada 3 pomp ciepła Auriga 16 T-A                                               3 x HK454 3 x 7794581A
wraz z wspomaganiem kotłem elek­                                                   -    7736227
                                                                   -    29049BX
trycznym                      3 x Auriga 16 T-A Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok, zasilanie 3-f
                                                                  HK23   100017833
2 – 2 obiegi grzejnikowe z przygotowa­       Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła                 -   A7750595
        niem c.w.u. w niezależnym podgrze­ BTB220 Zasobnik buforowy 220 litrów
        waczu

                          Zawór przełączający c.o./c.w.u.

                          Czujnik temperatury zasilania do pompy ciepła Auriga/Modena

AURIGA A 4TH CONFIGURATION EXAMPLE         ZESTAWIENIE                                 PAKIET    INDEKS

Kaskada 3 pomp ciepła Auriga 16 T-A         3 x Auriga 16 T-A Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok, zasilanie 3-f 3 x HK454 3 x 7794581A
wraz z wspomaganiem hydraulicznym          Evodens AMC 25 Kocioł gazowy kondensacyjny 1-f                  -    7689096
kotłem gazowym                   Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła                 -    7736227
– 2 obiegi grzejnikowe z przygotowa­        BTB220 Zasobnik buforowy 220 litrów                        -    29049BX
                          Zawór przełączający c.o./c.w.u.
  niem c.w.u. w niezależnym podgrze­        Czujnik temperatury zasilania do pompy ciepła Auriga/Modena          HK23   100017833
  waczu                                                               -   A7750595

44 www.baxi.com.pl
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49