Jakość powietrza w Polsce: pył zawieszony PM2,5

Przez Monika
W Klienci indywidualni
6 grudnia, 2016
1 komentarz
2458 Views

Pisaliśmy już o pyle zawieszonym PM10 i jego skutkach dla naszego zdrowia. Oprócz niego w powietrzu w wielu miastach Polski i niektórych części Europy znajduje się także pył zawieszony PM2,5, który od pyłu PM10 jest drobniejszy, a co za tym idzie, jeszcze groźniejszy.

smogPył zawieszony PM2,5 dostaje się do ludzkiego układu oddechowego, jednak ze względu na mniejszy rozmiar (2,5 μm) niż w przypadku pyłu PM10, może on wraz z pęcherzykami powietrza, w których się osadza, dostać się do krwioobiegu, powodując uszkodzenia nie tylko układu oddechowego, ale także układu krążenia. Na jego szkodliwe szczególnie narażone są dzieci, osoby z wadami serca i cierpiące na choroby układu oddechowego, a także osoby aktywne fizycznie, które podczas wysiłku szybciej i głębiej wdychają zanieczyszczone powietrze.

Ze względu na zagrożenia, jakie niesie obecność pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, wprowadzono pewne ograniczenia. Dyrektywa CAFE, która reguluje dopuszczalny poziom stężenia pyłu PM10 wprowadziła również średniodroczne ograniczenie emisji pyłu PM2,5 na danym obszarze do 25 μg/m3. Bardziej szczegółowe i bardziej restrykcyjne regulacje w tej kwestii zostały wprowadzone przez WHO. Organizacja ta, oprócz średniorocznego ograniczenia, które ustalono na 10 μg/m3, wprowadziła również obostrzenia dobowe, według których w ciągu doby emisja pyłu PM2,5 nie powinna przekraczać 25 μg/m3. Aby utrzymać względnie bezpieczny dla człowieka poziom zanieczyszczeń, wartości te nie powinny być przekraczane przez dłuższy czas niż 3 dni w ciągu całego roku. Ze względu na wysoki stopień zanieczyszczenia polskich miast na terenie naszego kraju, a szczególnie w południowej i centralnej jego części, niełatwo jest utrzymać narzucony przez WHO poziom pyłu zawieszonego PM2,5.

Pomiary poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 wykonane w 2014 roku są dla Polaków równie niepokojące, co pomiary zawartości w powietrzu pyłu PM10. Wraz z krajami wschodnioeuropejskimi jesteśmy najbardziej zanieczyszczonym przez ten związek obszarem na naszym kontynencie. Poza dużymi miastami, jak Kraków czy Katowice, do najbardziej skażonych zaliczają się też mniejsze miejscowości. Wśród nich jest m. in. Bohumin, Nowy Sącz oraz Przemyśl. Skalę problemu wyraźnie przedstawiają doniesienia WHO, że spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej, które przebadano pod kątem zawartości pyłu PM2,5, aż 33 to miasta znajdujące się na terenie Polski. Raporty donoszą, że zakres zanieczyszczenia powietrza nad terytorium Polski zwiększa się z roku na rok. W 2011 roku dopuszczalny poziom zanieczyszczenia pyłem PM2,5 był przekroczony w 19 spośród 46 stref, na jakie podzielono Polskę. W 2014 roku zła jakość powietrza dotyczyła już 22 stref.

Jak wynika z badań WHO, źródłem emisji pyłu zawieszonego PM2,5 jest przemysł metalurgiczny, chemiczny i energetyczny, a także komunikacja drogowa. Największe stężenie tego związku w powietrzu jest jednak wynikiem ciągłego spalania śmieci w domowych piecach oraz korzystanie z urządzeń grzewczych starego typu i tych źle wyregulowanych. Na naszą niekorzyść działa zwłaszcza grzanie węglem i drewnem.

1 komentarz do “Jakość powietrza w Polsce: pył zawieszony PM2,5”

  1. M pisze:

    Na pewno ceny urządzeń niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych nie wpływają korzystnie na trend mniejszania emisji pyłów PM10 czy PM2,5 – stąd bezbpardonowy lobbying wprowadzający regulacje pseudoprawne wymuszające zakup drogich urządzeń o wątpliwej jakości.
    Tak na marginesie jakie są wartości emisji pyłu PM10 i PM2,5 dla gazowych kotłów kondensacyjnych De Dietrich ?

komentarze z facebooka: