Zalety

Typoszereg stacji do natychmiastowego przygotowywania ciepłej wody użytkowej

 • Z układem optymalizacji sprawności instalacji z kotłem kondensacyjnym
 • Maksymalne natężenie przepływu c.w.u do13m3/h
 • Maksymalna temperatura c.w.u 60°C
 • Urządzenie zgodne z dyrektywami UE 72/23 CE i PED 2014/68/UE art.4, pkt.3

 

FWPC Stacja przygotowania c.w.u

Specyfikacja

 • Urządzenie kompaktowe, fabrycznie zmontowane i okablowane
 • Konsola sterownicza optymalizująca wytwarzanie c.w.u i pracę obiegu pierwotnego
 • Układ optymalizacji pracy układu pierwotnego przy temperaturze 70°C dla ograniczenia zjawiska osadzania się kamienia kotłowego
 • Wymiennik płytowy o dużej wydajności, ze stali nierdzewnej zamontowany na cokole
 • Podwójna pompa obiegu pierwotnego klasy A o współczynniku efektywności energetycznej EEI<0,23

Jednostka dostawy: 1 pakiet

 • Wymiennik płytowy o dużej wydajności, ze stali nierdzewnej zamontowany na cokole
 • Podwójna pompa obiegu pierwotnego klasy A o współczynniku efektywności energetycznej EEI<0,23
 • Zawór mieszający w obiegu pierwotnym do współpracy ze stabilizacyjnym podgrzewaczem buforowym
 • Urządzenie dedykowane dla szpitali, domów pomocy społecznej, hoteli itp
 • Ciepła woda użytkowa wolna od legionelii

Do pobrania

Nazwa pliku Typ

Zobacz także

TRWAŁY KOMFORT

Żyj w zgodzie z przyrodą

Celem projektu jest zapewnienie konsumentom dokładnych, rozpoznawalnych i porównywalnych informacji o efektywności energetycznej i zużyciu energii przez produkt, który wybierają.

Dowiedz się więcej