Zalety

 • Olejowy kocioł kondensacyjny
 • Roczna sprawność eksploatacyjna do 104 %
 • Minimalna temperatura zasilania: 30°C
 • Korpus kotła wykonany z członów z żeliwa eutektycznego
 • Trzyciągowy przepływ spalin
 • Ciśnieniowa komora spalania o dużej objętości i małej odporności od strony gazu
 • Drzwiczki palnika z zamiennymi zawiasami
 • Optymalizacja zużycia oleju w kotłach średniej i dużej mocy
GTU C 337 do GTU C 339

Specyfikacja

 • Wzmocniona izolacja, małe straty postojowe
 • Wymiennik kondenser rurowy zewnętrzny o ceramicznej powierzchni odpornej na korozję, niewrażliwej na szok termiczny i o wysokim współczynniku przewodności, podłączony hydraulicznie w odgałęzieniu w powrocie
 • Połączenie między głównym korpusem i kondenserem za pomocą zestawu wodnej armatury połączeniowej zawierającego pompę ładującą i przewodów połączeniowych spalinowych z klapą wyczystkową (w dostawie)
 • Palnik olejowy M 200 S/M 300 S z przedmuchem końcowym – w dostawie
 • 4 konsole sterownicze do wyboru z funkcją priorytetu c.w.u. (oprócz konsoli standard)
  • Standard : do sterowania palnika 2-stopniowego, instalacje z szafką sterowniczą w kotłowni
  • B3 : do sterowania palnika 2-stopniowego, praca poprzez termostat kotła
  • DIEMATIC-m3 : z programowaną automatyką pogodową do sterowania palnika 2-stopniowego; umożliwia również sterowanie kaskady do 10 kotłów
  • K3 : tylko w połączeniu z DIEMATIC-m3 do sterowania kotłów « podrzędnych » (zob. strona 102)
 • Możliwość dostawy z modułem zdalnego nadzoru DD Project Control
 • Możliwość dostawy z konwerterem DD BMS Control do komunikacji z systemami nadrzędnej regulacji BMS
 • Jednostka dostawy: 2 możliwości
  • Korpus kotła w członach luzem + 13 pakietów
  • Korpus kotła zmontowany + 11 pakietów

Do pobrania

Nazwa pliku Typ

TRWAŁY KOMFORT

Żyj w zgodzie z przyrodą

Celem projektu jest zapewnienie konsumentom dokładnych, rozpoznawalnych i porównywalnych informacji o efektywności energetycznej i zużyciu energii przez produkt, który wybierają.

Dowiedz się więcej