Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ponownie wprowadziliśmy do naszej oferty i rozpoczęliśmy przyjmowanie zamówień na kotły gazowe Zena MS 24 MI PLUS.

Przypominamy, że Zena MS 24 MI PLUS, to klasyczny, wiszący kocioł gazowy z otwartą komorą spalania, a jego dystrybucję i zastosowanie reguluje rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 813/2013 w Załączniku II, pkt 5 w brzmieniu:

Od 26 września 2015 roku, do ogrzewaczy są dołączane następujące informacje o produkcie: „W przypadku kotłów typu B1 i kotłów wielofunkcyjnych typu B1– ich  charakterystyki i następujący tekst standardowy: Ten kocioł o ciągu naturalnym jest przeznaczony do podłączenia do komina wspólnego dla wielu mieszkań w istniejących  budynkach, usuwającego pozostałości po spalaniu poza pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł. Kocioł pobiera powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i zawiera przerywacz ciągu. Ze względu na niższą sprawność należy unikać jakiegokolwiek innego wykorzystania tego kotła, które może spowodować wyższe zużycie energii i wyższe koszty eksploatacji.”
Opis kotła z danymi technicznymi dostępny jest:
· w naszym Katalogu/Cenniku 2017/1 na str.78-79
· na naszej stronie internetowej https://dedietrich.pl/produkty/technika-dladomu/kotly-gazowe-systemu-b1/
· w e-Katalogu, w rozdziale „Kocioł gazowy naścienny typu B1”
W przypadku wątpliwości informacji udzielą Państwu:

W pionie Logistyki:
o Bogdan Stankiewicz: bogdan.stankiewicz@dedietrich.pl
o Monika Jaźwińska: monika.jazwinska@dedietrich.pl
o Jolanta Zdobylak: jolanta.zdobylak@dedietrich.pl

W pionie PM:
o Waldemar Matuszyński waldemar.matuszynski@dedietrich.pl
o Tomasz Popiel tomasz.popiel@dedietrich.pl
oraz właściwi terytorialnie Doradcy Techniczno-Handlowi.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Szukiel
Dyrektor Zarządzający

Waldemar Matuszyński
Product Manager

POBIERZ KOMUNIKAT