Page 268 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 268

Stacje przygotowania c.w.u.

                                                                FRIWA MIDI

                      FRIWA MIDI         — Stacja natychmiastowego podgrzewu świeżej wody, wy­  — Regulacja termiczna
                      PARAMETRY DOBORU       dajność do 50 l/min                  — Zakres stosowania: instalacje solarne (kolektory termicz­

                                    — Transferowana moc: 121 kW                ne), instalacje z kotłami olejowymi i gazowymi, w połą­
                                    — Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej na zasadzie prze­  czeniu z zasobnikiem buforowym
                                                                — Maksymalne ciśnie robocze: strona pierwotna 3 bar,
                                     pływowego podgrzewacza                  strona wtórna 10 bar
                                    — Stacja certyfikowana poświadczeniem CE według DIN EN  — Maksymalna temperatura robocza 95 °C
                                                                — Minimalny przepływ 2 l/min
                                     60335 i SVGW/ACS
                                    — Spełnia wymagania odnośnie stosowania wodą przezna­

                                     czoną do spożycia

Podgrzewacze i stacje przygotowania c.w.u.9              Indeks                                         64056DED01
                                    PLN                                               nz
                           CENA NETTO
                                                                FRIWA MAXI
                          FRIWA MAXI
                                    — Stacja natychmiastowego podgrzewu świeżej wody, wy­ malnych wahań temperatury
                           PARAMETRY DOBORU
                                    dajność do 77 l/min                   — Zakres stosowania: instalacje solarne (kolektory termicz­

                                    — Transferowana moc: 187 kW               ne), instalacje z kotłami olejowymi i gazowymi, w połą­

                                    — Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej na zasadzie prze­ czeniu z zasobnikiem buforowym, jako kaskada podwój­

                                    pływowego podgrzewacza                  na do 154 l/min

                                    — Stacja certyfikowana poświadczeniem CE według DIN EN — Maksymalne ciśnie robocze: strona pierwotna 3 bar,

                                    60335 i SVGW/ACS                     strona wtórna 10 bar

                                    — Spełnia wymagania odnośnie stosowania wodą przezna­ — Maksymalna temperatura robocza 95 °C

                                    czoną do spożycia                    — Minimalny przepływ 2 l/min

                                    — Dzięki nowoczesnemu, ultradźwiękowemu czujnikowi — Pompa po stronie pierwotnej Grundfos UPML 25-105

                                    przepływu i ekstremalnie błyskawicznym czujnikom

                                    temperatury, oferuje natychmiastowe wykrywane mini­

        CENA NETTO                       Indeks                                         64066DED01
                                    PLN                                               nz
268 www.dedietrich.pl
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273