Page 267 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 267

Stacje przygotowania c.w.u.

                                       FRIWA MICRO

FRIWA MICRO     — Stacja natychmiastowego podgrzewu świeżej wody, wy­  — Zakres stosowania: instalacje solarne (kolektory termicz­
PARAMETRY DOBORU   dajność do 20 l/min                   ne), instalacje z kotłami olejowymi i gazowymi, w połą­
                                        czeniu z zasobnikiem buforowym
          — Transferowana moc: 49 kW
          — Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej na zasadzie prze­ — Maksymalne ciśnie robocze: strona pierwotna 3 bar,
                                        strona wtórna 10 bar
           pływowego podgrzewacza
          — Stacja certyfikowana poświadczeniem CE według DIN EN  — Maksymalna temperatura robocza 80 °C
                                       — Minimalny przepływ 2 l/min
           60335 i SVGW/ACS                    — Pompa po stronie pierwotnej Wilo Para 5/6-43
          — Spełnia wymagania odnośnie stosowania wodą przezna­  — Cyrkulacja: brak

           czoną do spożycia
          — Regulacja termiczna

                                                                     9

CENA NETTO     Indeks                                6400010                     Podgrzewacze i stacje przygotowania c.w.u.
           PLN                                    nz
 FRIWA MINI
                                       FRIWA MINI
 PARAMETRY DOBORU
          — Stacja natychmiastowego podgrzewu świeżej wody, wy­  — Regulacja termiczna
           dajność do 28 l/min                  — Zakres stosowania: instalacje solarne (kolektory termicz­

          — Transferowana moc: 69 kW                 ne), instalacje z kotłami olejowymi i gazowymi, w połą­
          — Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej na zasadzie prze­  czeniu z zasobnikiem buforowym
                                       — Maksymalne ciśnie robocze: strona pierwotna 3 bar,
           pływowego podgrzewacza                  strona wtórna 10 bar
          — Stacja certyfikowana poświadczeniem CE według DIN EN  — Maksymalna temperatura robocza 95 °C
                                       — Minimalny przepływ 2 l/min
           60335 i SVGW/ACS
          — Spełnia wymagania odnośnie stosowania wodą przezna­

           czoną do spożycia

CENA NETTO

          Indeks                                           6401510
           PLN                                              nz

                                             www.dedietrich.pl 267
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272