Page 265 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 265

od 200 do          Podgrzewacze solarne do przygotowania c.w.u.
  500 l
            Inisol BSL..N

            BSL 200N, 300N, 400N, 501N

                     — Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej do zintegrowa­
                       nych systemów solarnych

                     — Izolacja podgrzewacza wykonana ze spienionej pianki
                       poliuretanowej o grubości 50 mm, chroniony antykoro­
                       zyjnie anodą magnezową

                     — Wymiennik dolny solarny i wymiennik górny podłączany
                       do kotła, wykonane z gładkiej rury emaliowanej
                       z zewnątrz.

                     — Wszystkie podłączenia z tyłu oprócz podłączenia wy­
                       miennika solarnego z przodu

                     — Grzałka elektryczna jako wyposażenie dodatkowe
                     — Obudowa zewnętrzna i pokrywy z ABS
                     — Dostępne są zestawy wyposażenia dodatkowego (zob.

                       odnośna strona) zawierające wszystkie elementy wyma­
                       gane do podłączenia i sterowania instalacją solarną
                     Jednostka dostawy: 1 pakiet
STANDARD
WYMIARY
                                              Podgrzewacze i stacje przygotowania c.w.u.
1 Wypływ c.w.u. G 1

2 Wlot wymiennika G 1

3 Cyrkulacja G 3/4

4 Miejsce zamontowania czujnika c.w.u.

5 Wylot wymiennika G 1

6 Wlot wody zimnej użytkowej + spust G 1                                                                 9

7 Wlot wymiennika solarnego G 3/4

8 Wylot wymiennika solarnego G 3/4

9 Miejsce zamontowania czujnika solarnego

10 Anoda

13   Miejsce zamontowania opcjonalnej grzałki
    elektrycznej

                                     A B C D E F ØG H
                         BSL 200 N
                         BSL 300 N        71  912     1092        1182     1324      682    604 1423
                         BSL 400 N
                         BSL 501 N        71  1127    1397        1397     1694      862    604 1796

                                     66  992     1217        1262     1558      812    704 1672

                                     71  1133    1313        1403     1666      948    814 1812

 DANE TECHNICZNE            - obieg wtórny (zasobnik): 95°C    - obieg pierwotny (wymienniki): 10 bar
                    Max. ciśnienie robocze:        - obieg wtórny (zasobnik): 10 bar
Max. temperatura robocza:
- obieg pierwotny (wymienniki): 110°C

Model                                    BSL 200 N BSL 300 N                       BSL 400 N      BSL 501 N

Pojemność użytkowa podgrzewacza                      l dolny      225  dolny      300     dolny     400  dolny     500
Pojemność wspomagania hydraulicznego                    l (sol.)      75  (sol.)      105     (sol.)    150  (sol.)    160
Pojemność solarna                             l          150          195     10,1     250  12,8     340
                                         5,6    górny    8,1    górny           górny        górny
Wymiennik                                    0,84    (kocioł)   1,2   (kocioł)      1,5  (kocioł)   1,9  (kocioł)
                                                5,1          5,1             5,1          5,1
Pojemność wymiennika                            l          0,76           0,76            0,76         0,76
Powierzchnia wymiany                          m2             2                               
Natężenie przepływu w obiegu pierwotnym                m3/h            80             2             2          2
Temperatura w obiegu pierwotnym                     °C            24            80             80          80
Moc wymiany (1)(2)                           kW           590            24            24         24
Wydajność godzinowa przy Δt 35 K (1)(2)                 l/h          150          590            590         590
Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt 30 K (1)(3)     l/10 Min.           1,8          200            270         305
Straty postojowe przy Δt=45 K                  kWh/24h            106          2,2            2,6         3,0
Masa netto                                kg                      129            156         188

(1) Temp. wody zimnej: 10°C
(2), temp. c.w.u. 45°C, temp. obiegu pierwotnego 80°C, natężenie przepływu w obiegu pierwotnym 2 m2/h
(3) Temp. c.w.u. 40°C, temp. magazynowania c.w.u. 65°C, wartości mierzone tylko na objętości wspomagania

CENA NETTO                    INISOL BSL..N        BSL 200 N       BSL 300 N          BSL 400 N      BSL 501 N
                             Pakiet          ER418         ER419            ER420        ER340
                             Indeks
                             PLN         100019528       100019521          100019525       7680594
                                         5 680         6 380            7 750        8 500

                                                                      www.dedietrich.pl 265
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270