Page 259 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 259

Wyposażenie dodatkowe

BPB

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI                ZESTAWIENIE                     PAKIET  INDEKS
                           C 240-160 Kocioł gazowy kondensacyjny          -   7745364
C 240 DIEMATIC EVOLUTION - 1ST CONFIGURATION EXAMPLE Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego       100013304
                           AF60 Czujnik zewnętrzny               AD249  85757741
C 240-160 DIEMATIC Evolution             Czujnik c.w.u.                    FM46  100000030P
— 1 obieg bezpośredni                 BPB 501 Podgrzewacz c.w.u.              AD212P  7682313
— 1 obieg ogrzewania podłogowego (z          AQA Perla Black Zmiękczacz wody użytkowej 20 litrów EC795  240029326

  zaworem mieszającym)                                            -
— podgrzewacz c.w.u.

                                                                9

                                                                Podgrzewacze i stacje przygotowania c.w.u.

                                                          www.dedietrich.pl 259
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264