Page 257 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 257

od 150 do              Niezależne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej
   500 l
                  BPB

                  150, 200, 300, 401, 501

                           — Niezależne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej,
                           — Zasobnik z blachy stalowej pokrytej emalią dopuszczoną

                             do kontaktu ze środkami spożywczymi, ochrona antyko­
                             rozyjna przy pomocy anody magnezowej z przyciskiem
                             „test”
                           — Wymiennik o dużej pojemności, w kształcie wężownicy,
                             stalowy, emaliowany
                           — Klapa rewizyjna z boku DN 120 i termometr
                           — Wlot wody zimnej u dołu, służący również jako otwór
                             spustowy
                           — Izolacja o grubości 75 mm z pianki poliuretanowej (bez­
                             freonowej) wtryskiwanej bezpośrednio w obudowie
                             zewnętrznej
                           — Obudowa zewnętrzna z ABS o gładkiej powierzchni, z po­
                             krywą z ABS koloru szarego
                           Jednostka dostawy: 1 pakiet
KOMFORT
WYMIARY
                                              Podgrzewacze i stacje przygotowania c.w.u.
1 Wypływ c.w.u. G 1

2 Cyrkulacja G 3/4

3 Wlot wymiennika G 1

4   Tuleja zanurzeniowa dla czujnika c.w.u. Ø
    wewn. 16,1 mm

5 Wylot wymiennika G 1                                                                          9

6 Wlot wody zimnej i otwór spustowy G 1

7 Termometr

8 Anoda (3)

(1) Nóżki regulowane od 19 do 29 mm
(2) Dla modeli 300, 400 i 500 litrów
(3) Dla modelu 150 litrów tylko górna anoda

                                       BPB 150      BPB 200      BPB 300       BPB 401         BPB 501

                            A          964        1234        1754         1642          1760

                            B 70 70 70 66 71

                            C 282 282 282 282 283

                            E 612 747 972 972 1152

                            F          692        910        1262         1220          1348

                            G          844        1114        1634         1509          1618

                            Ø H 660 660 660 760 810

 DANE TECHNICZNE              - ob. wtórny (zasobnik): 95°C       - ob. pierwotny (wymiennik): 10 bar
                       Max. ciśnienie robocze:          - ob. wtórny (zasobnik): 10 bar
Max. temperatura robocza:
- ob. pierwotny (wymiennik): 110°C

Model                                      BPB 150        BPB 200         BPB 300 BPB 401         BPB 501

Klasa efektywności energetycznej                               B       BB                   B           B
Pojemność zasobnika                           l       145      195 290                385          485
Powierzchnia wymiany                         m2        0,84      1,2 1,7                2,2          3,1
Pojemność wężownicy                           l        5,6      8,1 11,4               14,8          20,8
Znamionowe natęż. przepływu w ob. pierw.              m3/h
Strata ciśnienia na wężownicy przy 3 m3/h              kPa          3       33                  3           3
Moc wymiany przy Δt = 35 K (1)                    kW         12      14 17                 20          26
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K (1)                l/h         29      39 54                 68          86
Wydajność początk. w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K (2)     l/10 min         710      960 1330               1670         2110
Współczynnik strat ciepła UA                     W/K        250      340 520                670          800
Straty postojowe przy ΔT 45 K                 kWh/24h         1,02      1,2 1,48               1,55          1,82
Liczba znamionowa mocy NL                                 1,1      1,3 1,6               1,68          1,97
Masa netto                               kg        2,5      4,7 11                 16          20
                                            51,5      78 106,5               137          172

(1) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasil. ob. pierwotnego: 80°C, temp. wypływu c.w.u.: 45°C. (2) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasil. ob. pierwotnego: 80°C

CENA NETTO                                  BPB 150   BPB 200         BPB 300      BPB 401         BPB 501
                                         EC609    EC610          EC611       EC790          EC795
                            Pakiet
                            Indeks        100018093  100018094        100018095      7682199         7682313
                                        5 700    6 380          7 840      10 640         11 620
                            PLN

                                                                   www.dedietrich.pl 257
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262