Page 223 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 223

Elementy systemów kaskadowych
koncentrycznych SPS

Przyłącze koncentryczne kotła SPS Ø100/150 na Ø100/150       PRZYŁĄCZA KONCENTRYCZNE

    Rozmiar        Indeks        Pakiet     Waga netto [kg]        PLN
100/150 na 100/150     48896182       CS6182         0,45          277

Czerpnia powietrza koncentryczna redukcyjna SPS z kołnierzem przeciwdeszczowymCZERPNIAPOWIETRZAKONCENTRYCZNAZKOŁNIERZEMPRZECIWDESZCZOWYM 7

                                                                     Systemy spalinowe

Rozmiar       Indeks Pakiet  Waga netto H Wysokość Dp  Dw            Dz PLN

150/200 48895384      CS5384  1,3     200     260 150           200    540

180/250 48895385      CS5385  1,7     200     310 180           250    690

200/300 48895387      CS5387  1,9     200     360 200           300    860

250/350 48895388      CS5388  2,3     200     410 250           350 1 070

300/400 48895389      CS5389  2,7     200     460 300           400 1 290

                                              www.dedietrich.pl 223
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228