Page 221 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 221

Elementy systemów kaskadowych
koncentrycznych SPS

 Trójnik koncentryczny przyłączeniowy kaskady SPS do kotła AMC 160 kierunek wyjściaTROJNIKKONCENTRYCZNYPRZYLACZENIOWYKASKADYSPSdoAMC160LEWY
 spalin - LEWY

Rozmiar  Indeks  Pakiet Waga netto [kg] Dw [mm] Dz [mm]  PLN                                      7
180/250 48896299
200/300 48896300 CS6299     4,8     180   250  1 300                                     Systemy spalinowe
250/350 48896301 CS6300     5,6     200   300  1 500
300/400 48896302 CS6301     6,6     250   350  1 850
350/450 48896303 CS6302     7,7     300   400  2 240
          CS6303     8,5     350   450  2 010

Trójnik koncentryczny przyłączeniowy kaskady SPS do kotła AMC 160 kierunek wyjściaTROJNIKKONCENTRYCZNYPRZYLACZENIOWYKASKADYSPSdoAMC160PRAWY
spalin - PRAWY

Rozmiar  Indeks  Pakiet Waga netto [kg] Dz [mm] Dw [mm]  PLN
180/250 48896120
200/300 48896121 CS6120     4,8     250   180  1 260
250/350 48896122 CS6121     5,6     300   200  1 470
300/400 48896123 CS6122     6,6     350   250  1 800
350/450 48896124 CS6123     7,7     400   300  2 160
          CS6124     8,5     450   350  2 530

                                www.dedietrich.pl 221
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226