Page 365 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 365

od 220             Zasobniki buforowe wody grzewczej
   do
   500 l           BT

                BT220, 300, 500

                      — Zasobniki buforowe przeznaczone są do gromadzenia, — Wszystkie zasobniki buforowe przystosowane są do pra­
STANDARD
                      przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody cy w pozycji pionowej i posiadają dolną i górną pokrywę
                                              Zasobniki buforowe
                      grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontak­ wykonaną z tworzywa sztucznego ABS

                      tu ze stalą, uzyskanych z różnych źródeł ciepła: kotłów Jednostka dostawy: 1 pakiet
                      c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.

                      — Stanowią zabezpieczenie instalacji c.o., przejmując róż­

                      nicę pomiędzy mocą cieplną urządzenia i mocą odda­

                      waną do układu grzewczego

                      — Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa

                      — Zasobniki buforowe wykonane są z blachy stalowej czar­

                      nej

                      — Izolację termiczną zasobników buforowych tworzy war­

                      stwa pianki polistyrenowej o grubości 70 mm (dla BT 220

                      i 300) bądź 100 mm miękkiej pianki poliuretanowej (dla

                      BT 500)

                      — Osłonę izolacji termicznej w przypadku zbiorników

                      BT220 i BT300 stanowi płaszcz wykonany z cienkiej bla­

                      chy stalowej, pokrytej farbą proszkową, natomiast

                      w przypadku zbiorników BT500 jest to płaszcz z materia­

                      łu skay                                 Zaleta produktu

WYMIARY                                                       Duża pojemność w kompaktowej
                                                                 zabudowie

               BT BT BT
              220 300 500

KP Króciec przyłącza 1" 1" 1 ¼”

KP2 Króciec przyłącza 2” 2” 2”

CT   Mufa czujnika tem­ ½” ½” ½”
    peratury

                        Zasobnik  d     D     H           A   B      C   E  F

                        BT220   510 650 1400 770 1070 270 300 155

                        BT300   510    650    1900          1250 1550     270  300 155

                        BT500   600    806    2040          1180 1670     370  470 260

 DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar (500)
Max. temp. robocza: 80°C (220,300),  95°C

Model                             BT220                         BT300       BT500

Pojemność zasobnika                     l 220 300 500
Grubość izolacji termicznej
Masa netto zasobnika bez wody               mm 70                          70 100

                              kg 57                          87 110                   17

Zasobniki, zwłaszcza pracujące w układach zamkniętych wolno eksploatować tylko ze sprawnym zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia max. 0,3 MPa, najlepiej
zainstalowanym na dopływie zimnej wody. Zawór ten chroni urządzenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w obiegu grzewczym.

CENA NETTO                       BT        BT220                BT300          BT500
                        Indeks          29049                29050           29051
                                     5 540                7 730          17 020
                         PLN

                                                               www.dedietrich.pl 365
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370