Page 364 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 364

od 80            Wiszące zasobniki buforowe wody grzewczej
                do
               150 l          BTW

                           BTW80, 120, 150

          STANDARD                   — Zasobniki buforowe przeznaczone są do gromadzenia, — Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są grzałki elek­

                                 przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody tryczne w modelach o mocy 3,0 kW, 4,5 kW, 6,0 kW i 9,0

                                 grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontak­ kW przystosowane są do zasilania prądem 3-fazowym

                                 tu ze stalą, uzyskanych z różnych źródeł ciepła: kotłów   (400V), które mogą stanowić dodatkowe wsparcie elek­

                                 c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.       tryczne dla instalacji

                                 — Stanowią zabezpieczenie instalacji c.o., przejmując róż­

                                 nicę pomiędzy mocą cieplną urządzenia i mocą odda­

                                 waną do układu grzewczego

                                 — Przeznaczone do montażu w formie wiszącej na ścianie

                                 — Opcjonalnie dostępna grzałka elekryczna o mocy 2,0 kW

                                 — Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa

                                 — Zasobniki buforowe wykonane są z blachy stalowej czar­

                                 nej

                                 — Izolację termiczną zasobników buforowych tworzy war­

                                 stwa pianki poliuretanowej o grubości 25 mm

                                 — Osłonę izolacji termicznej stanowi płaszcz wykonany

                                 z cienkiej blachy stalowej, pokrytej farbą proszkową

                                 — Wszystkie zasobniki buforowe przystosowane są do pra­

                                 cy w pozycji pionowej i posiadają dolną i górną pokrywę

                                 wykonaną z tworzywa sztucznego ABS                          Zaleta produktu

          WYMIARY                                                              Wiszący zasobnik buforowy
                                                                            w kompaktowej zabudowie

                          BTW BTW BTW
                         80 120 150

          KP Króciec przyłącza 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

          CT    Mufa czujnika tem­ ½” ½” ½”
               peratury

          MG Mufa grzałki        1 ½” 1 ½” 1 ½”

Zasobniki buforowe                           Zasobnik        A                 L            H
                                    BTW80        390               490           800
                                    BTW120        710               810           1120
                                    BTW150        950               1050           1360

           DANE TECHNICZNE

          Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar
          Maksymalna temp robocza: 80°C

          Model                                   BTW80 BTW120 BTW150

17         Pojemność zasobnika                           l 80 120 150

          Grubość izolacji termicznej                      mm 25 25 25

          Masa netto zasobnika bez wody                     kg 35 40 60

          Zasobniki, zwłaszcza pracujące w układach zamkniętych wolno eksploatować tylko ze sprawnym zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia max. 0,3 MPa, najlepiej
          zainstalowanym na dopływie zimnej wody. Zawór ten chroni urządzenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w obiegu grzewczym.

          CENA NETTO                       BTW          BTW80               BTW120             BTW150
                                    Indeks           29046                29047             29048
           WYPOSAŻENIE DODATKOWE                            2 770               3 320             3 900
                                    PLN
                                                                  BTW ADD EQUIPMENT

          Akcesoria                                                             Indeks   PLN

                             Grzałka do BTW 3,0 kW 6/4" 400V                               609-30-400  2 000

                             Grzałka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V                               609-45-400 2 050

                             Grzałka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V                               609-60-400 2 120

                             Grzałka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V                               609-90-400 2 150

364 www.dedietrich.pl
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369