Page 356 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 356

od 200 do      Podgrzewacze solarne do przygotowania c.w.u.
            400 l
                   Inisol BSL

                   BSL 200, 300, 400

           STANDARD                 — Podgrzewacze solarne ciepłej wody użytkowej          — Podłączenia z tyłu poprzez «Plug and Heat System»

                               — Zasobnik stalowy, emaliowany, z izolacją ze spienionej — Obudowa zewnętrzna i pokrywy z ABS

                               bezfreonowej pianki poliuretanowej o grubości 50 mm, Jednostka dostawy: 1 pakiet
                               chroniony antykorozyjnie anodą magnezową.

                               — Wymiennik dolny solarny i wymiennik górny podłączany

                               do kotła, wykonane z gładkiej rury emaliowanej od stro­

                               ny zewnętrznej.

                               — Grzałka elektryczna jako wyposażenie dodatkowe

                               — Fabrycznie okablowany i wyposażony we wszystkie ele­

                               menty wymagane do podłączenia i sterowania instalacji

                               solarnej: stację solarną z modulowaną pompą klasy A o

                               wskaźniku efektywności energetycznej EEI<0,23 zawory

                               odcinające z zaworami zwrotnymi, termometry, odpo­

                               wietrznik ręczny, naczynie wzbiorcze 25l, solarną grupę

                               bezpie- czeństwa, manometr, zespół do napełniania

                               i opróżniania, zawór antyoparzeniowy

                               — Zamontowany z przodu regulator solarny SOL AEL o kon­

                               cepcji „matched flow” dobiera optymalną wartość prze­

                               pływu w zależności od temperatury kolektorów i pod­

                               grzewacza                                        Zaleta produktu

           WYMIARY                                                              Podgrzewacz solarny zawierający
                                                                            wszystkie elementy hydrauliczne
           1 Wypływ c.w.u. G1"
Podgrzewacze c.w.u. 2 Wlot wymiennika G1"
           3 Cyrkulacja c.w.u. G 3/4"
           4 Czujnik c.w.u.
           5 Wylot wymiennika G1"
           6 Wlot wody zimnej + otwór spustowy G1"
           7 Wlot wymiennika solarnego DN18
           8 Wylot wymiennika solarnego DN18
           9 Położenie czujnika solarnego
           10 Wspomaganie elektryczne (opcjonalne)
           11 Anoda

           DANE TECHNICZNE

           Max. temperatura robocza:       - obieg wtórny (zasobnik): 95°C - obieg pierwotny (wymienniki): 10 bar
           - obieg pierwotny (wymienniki): 110°C Max. ciśnienie robocze:     - obieg wtórny (zasobnik): 10 bar

           Model                                          BSL 200             BSL 300             BSL 400

16          Pojemność całkowita podgrzewacza                  l               225               300               400
           Pojemność wspomagania hydraulicznego                l                75               105               150
           Pojemność solarna                          l  dolny (sol.)       150  dolny (sol.)       195  dolny (sol.)       250
                                                       górny(kocio           górny(kocio           górny(kocio
           Wymiennik                                      5,6        ł)      8,1              10,1
                                                   0,84        5,1       1,2        ł)      1,5        ł)
           Pojemność wymiennika                        l              0,76                5,1               5,1
           Powierzchnia wymiany                       m2                  2               0,76                0,76
           Natężenie przepływu w obiegu pierwotnym            m3/h                  80                          
           Temperatura w obiegu pierwotnym                  °C                 24                 2                 2
           Moc wymiany (1)(2)                        kW                590                 80                80
           Wydajność godzinowa przy Δt=35 K (1)(2)             l/h                150                 24                24
           Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt=30 K (1)(3) l/10 Min.                1,8               590               590
           Straty postojowe przy Δt=45 K               kWh/24h                 109               200               270
           Masa netto                            kg                                2,2               2,6
                                                                           111,5               145

           (1) Temp. wody zimnej: 10°C (2), temp. c.w.u. 45°C, temp. obiegu pierwotnego 80°C, natężenie przepływu w obiegu pierwotnym 2 m2/h. (3) Temp. c.w.u. 40°C, temp. ma­
           gazynowania c.w.u. 65°C, wartości mierzone tylko na objętości wspomagania

           CENA NETTO                INISOL            BSL 200                     BSL 300             BSL 400
                               Pakiet              ES146                      ES147              ES148
                               Indeks
                                               7786639                     7786640             7786641
                                PLN              13 780                      14 650              15 940

356 www.dedietrich.pl
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361