Page 351 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 351

od 100            Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej
do 125 l
             AQUAvie

             AQUAvie(100, 125, 150)

                       — Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone   stali nierdzewnej
                        są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody     — Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalowej,
                        użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielo­
                        rodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w ni­     pokryta farbą proszkową koloru białego
                        skotemperaturowe kotły gazowe              — Optymalnie zmniejszona grubość blachy zasobnika

                       — Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostar­    c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyższej jakości, gwaran­
                        czane jest przez wodę grzewczą kotła centralnego ogrze­  tującą znakomitą odporność antykorozyjną względem
                        wania przepływającą przez spiralną wężownicę o dużej    zasilającej wody sieciowej i równocześnie zapewniają je­
                        powierzchni grzewczej, znajdującą się wewnątrz zbiorni­  go minimalny ciężar, przy zachowaniu wysokich para­
                        ka podgrzewacza                      metrów wytrzymałościowych próby ciśnieniowej, bez
                                                     obniżenia jego jakości i żywotności
                       — Podgrzewacz ciepłej wody wykonany z wysokogatunko­    — Podgrzewacze standardowo wyposażone są
                        wej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304           w grzałkę elektryczną o mocy 2,7 kW / 230V
                                                    — Zawór bezpieczeństwa 6 bar 1/2" w zakresie dostawy
                       — Wykonane ze stali nierdzewnej zasobniki nie są wyposa­  — Montaż ścienny podgrzewacza Aquavie 100
                        żane w ochronne anody magnezowe, które są niezbędne    za pomocą dostarczanych wsporników
                        w przypadku zasobników stalowych pokrytych glazurą,   — Przyłącza podgrzewacza AQUAvie skierowane są do góry
                        stąd redukcja kosztów związana z serwisowaniem, po­    (125, 150) lub w dół (100) w zależności od modelu
                        nieważ nie jest konieczna ich kontrola ani wymiana    — 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza

                       — Zredukowany do 50% ciężar w stosunku do podgrzewa­            Zaleta produktu
                        czy emaliowanych

                       — Wężownica grzewcza wykonana jest z gładkiej rury ze
STANDARD
WYMIARY                                                            Duży komfort c.w.u.
                                              Podgrzewacze c.w.u.
1 Podłączenie elektryczne grzałki
2 Zasilanie wężownicy podgrzewacza 3/4"
3 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4"
4 Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4"
5 Powrót z zasilania wężownicy podgrz. 3/4"
6 Tuleja zanurzeniowa czujnika c.w.u.

                       Podgrzewacz      A        B           C           D     E
                                 220      786          819          254   528
                       AQUAvie 100     438      947          979
                        (wiszący)     619      1105          1137          x     x
                                                                x
                       AQUAvie 125                                         x
                        (stojący)
                                                                       16
                       AQUAvie 150
                        (stojący)                                      AQUAvie 150
                                                                        150
 DANE TECHNICZNE    Max. temp. robocza:              Max. moc grzałki elektr.: 2,7 kW/230 V                   1
             Ob. pierwotny (wężownica): 80°C        Termostat grzałki elektr.: od 10°C do 70°C                0,9
Max. ciśnienie robocze: Ob. wtórny (zbiornik): 70°C                                             22,0
zbiornik: 7 bar                                                                 20
wężownica: 3,5 bar                                                               157
                                                                         56
Model                             AQUAvie 100                    AQUAvie 125           37,3
                                                             125
Pojemnośc podgrzewacza                     l         100                    1         150
Powierzchnia wymiany                     m2           1                   0,9      7800019
Znamionowy przepływ w obiegu pierwotnym          m3/h                             20,9
Moc wężownicy*                       kW          0,9                   20       6 100
Strata ciśnienia wężownicy                mbar          21,2
Czas podgrzewu za pomocą grzałki elektrycznej (od 15°C                                  141
do 60°C                          min.          20
Strata postojowa                                                      49
Masa podgrzewacza bez wody                  W         125                    31
                               kg
                                          37
                                         26,5

* 80/10/40°C temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej

CENA NETTO                  AQUAVIE            100                  125
                       Indeks          7032624                7797175

                        PLN           5 370                 5 630

                                                                www.dedietrich.pl 351
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356