Page 350 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 350

od 100 do                 Podgrzewacze c.w.u. ze stali emaliowanej
            150 l
                              SRK

                              SRK(100, 150)MG

           STANDARD                  — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone są do podgrzewania wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicznych

                                 i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby    materiału zbiornika i anody z kablem pomiarowym

                                 mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych — Dostęp do anody magnezowej zapewnia zdejmowana

                                 obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły      blenda zaślepiająca

                                 wodne                           — Izolację termiczną zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez­

                                 — Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostar­ freonowej pianki poliuretanowej osłoniętej płaszczem

                                 czane jest przez wodę grzewczą kotła centralnego ogrze­ z PCV w kolorze białym oraz dolna i górna pokrywa wy­

                                 wania przepływającą przez spiralną wężownicę o dużej    konane z tworzywa sztucznego

                                 powierzchni grzewczej, znajdującą się wewnątrz zbiorni­ — Wszystkie przyłącza podgrzewacza skierowane są do gó­

                                 ka podgrzewacza                      ry

                                 — Podgrzewacz c.w.u. wyposażony w specjalną mufę prze­ — Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"

                                 znaczoną do montażu wspomagającej grzałki elektrycz­ oraz zaworem bezpieczeństwa 6 bar 1/2"

                                 nej 6/4"

                                 — Ciśnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest z bla­

                                 chy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej ema­

                                 lii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni go

                                 przed korozją i zapewnia dobrą jakość podgrzewanej

                                 wody użytkowej

                                 — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika sta­

                                 nowi anoda magnezowa, działanie której opiera się na                        Zaleta produktu

           WYMIARY                                                                    Duży komfort c.w.u.

Podgrzewacze c.w.u.   1 Pokrywa górna             Podgrzewacz            A    B  H D
            2 Izolacja termiczna wymiennika DN500   SRK100MG            127   643 906 595
            3 Anoda magnezowa             SRK150MG            130   640 940 690
            4 Termometr
            5 Rura CATS DN20 L=10200 mm - wężownica
            6 Tulejka pod czujnik temperatury kotła
            7 Spust wody 1/2”
            8 Regulowane stopy
            9 Blenda mocowania anody
            10 Mufa grzałki elektrycznej 6/4"

           ZW - Wlot zimnej wody użytkowej 3/4”
           CW -  Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4”
           CY - Cyrkulacja 3/4”
           ZG - Wlot wody grzewczej 3/4”
           PG - Wylot wody grzewczej 3/4”

            DANE TECHNICZNE           - obieg pierwotny (wymiennik): 100°C
                              - obieg wtórny (podgrzewacz): 80°C
           Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 6 bar
           Max. temperatura robocza:

16          Model                                                SRK 100MG                   SRK 150MG

           Pojemność podgrzewacza                      l                    100                      150
           Powierzchnia wymiany                      m2                     0,82                      1,14
           Znamionowy przepływ w obiegu pierwotnym           m3/h                      2,5                      2,5
           Wydajność wężownicy przy 80/10/45°C              l/h                     625                      825
           Strata postojowa                        W
           Waga podgrzewacza bez wody                   kg                      33                       39
                                                                 58                       72

           CENA NETTO                                      SRK100MG                         SRK150MG
                                                     110005562KG                        89629023KG
                                 Indeks                                SRK..MG ADDITIONAL EQUIPMENT
                                 PLN                      4 260                           5 590

           WYPOSAŻENIE DODATKOWE

           Akcesoria                                                                   Indeks   PLN

                              Grzałka do SR..MG, SRK..MG 1,5 kW/230V 6/4"                               607-15-230   530
                              Grzałka do SR..MG, SRK..MG 2,0 kW/230V 6/4"                               607-20-230   600

350 www.dedietrich.pl
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355