Page 349 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 349

od 100 do                 Podgrzewacze c.w.u. ze stali emaliowanej
  200 l
                   SR..MG

                   SR(100, 150, 200)MG

                       — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone są do podgrzewania nej zapewnia zdejmowany panel obsługowy
STANDARD
                       i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby — Podgrzewacz c.w.u. wyposażony w specjalną mufę prze­
                                              Podgrzewacze c.w.u.
                       mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych znaczoną do montażu wspomagającej grzałki elektrycz­

                       obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły         nej 6/4"

                       wodne                               — Izolację termiczną zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez­

                       — Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostar­ freonowej pianki poliuretanowej, osłoniętej płaszczem

                       czane jest przez wodę grzewczą kotła centralnego ogrze­ obudowy wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokrytej

                       wania przepływającą przez spiralną wężownicę o dużej       farbą proszkową oraz dolną i górną pokrywą wykonaną

                       powierzchni grzewczej, znajdującą się wewnątrz zbiorni­ z tworzywa sztucznego

                       ka podgrzewacza                          — Wszystkie przyłącza podgrzewacza skierowane są do gó­

                       — Ciśnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest z bla­ ry

                       chy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej ema­ — Opcjonalnie dostępne grzałki 230V o mocach 1,5 kW, 2,0

                       lii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni go kW oraz 3,0 kW

                       przed korozją i zapewnia dobrą jakość podgrzewanej

                       wody użytkowej

                       — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika sta­

                       nowi anoda magnezowa, działanie której opiera się na

                       wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicznych

                       materiału zbiornika i anody z kablem pomiarowym

                       — Dostęp do anody magnezowej oraz rurki termometrycz­            Zaleta produktu

WYMIARY                                                                                     Duży komfort c.w.u.

1 Mufa grzałki elektrycznej         Podgrzewacz     H           Ø D  A           B  C  E  F                                   G
2 Wlot wody grzewczej 3/4"           SR100MG    950           565 300                                                50
4 Wylot wody grzewczej 3/4"           SR150MG    880           715 300         150 180 160 100                                50
8 Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4"       SR200MG    1020          715 300                                                50
9 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4"
10 Spust wody 1/2"                                        SR100MG
11 Rurka pod czujnik temperatury kotła                                  97
12 Termometr                                                A
13 Płaszcz wymiennika Dn500
14 Izolacja termiczna wymiennika Dn500                                 1,07
15 Obudowa wymiennika Dn600                                         3
16 Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wężownica                                 50
17 Cyrkulacja 3/4"
18 Regulowane stopy                                           120
19 Anoda magnezowa                                            160
20 Pokrywa górna                                             30
21 Pokrywa dolna                                             62
22 Panel obsługowy                                  SR100MG
                                          110005562G
                                             4 550         180 165 140                            75

                                                        180 165 140                            75

 DANE TECHNICZNE           - obieg pierwotny (wymiennik): 100°C
                   - obieg wtórny (podgrzewacz): 80°C
Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 6 bar
Max. temperatura robocza:

Model                                                          SR150MG                                 SR200MG    16

Pojemność podgrzewacza                         l                            159                                   191
Klasa efektywności energetycznej                                                 B                                    B
Powierzchnia wymiany                         m2
Znamionowy przepływ w obiegu pierwotnym              m3/h                            1,35                                   1,55
Opór przepływu wody w wężownicy                 mbar                               3                                    3
Wydajność początkowa c.w.u. przy 60/10/45°C         l/10 min
Wydajność początkowa c.w.u. przy 80/10/45°C         l/10 min                             100                                   130
Strata postojowa                           W                            170                                   220
Waga podgrzewacza bez wody                     kg                            240                                   300
                                                                39                                   42
CENA NETTO                                                           90                                   110

                       Indeks                               SR150MG                                    SR200MG
                       PLN                               89629023G                                   89629024G

                                                          5 590                                     6 830

                                                                 SR..MG WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ REGULACJI

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Akcesoria                                                                                    Indeks   PLN

                   Grzałka do SR..MG, SRK..MG 1,5 kW/230V 6/4"                                                607-15-230   530
                   Grzałka do SR..MG, SRK..MG 2,0 kW/230V 6/4"                                                607-20-230   600
                   Grzałka do SR..MG 3,0 kW/230V 6/4"                                                     607-30-230   640

                                                                                         www.dedietrich.pl 349
   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354