Page 343 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 343

Termostaty pokojowe

                                                           POZOSTALE TERMOSTATY DLA MCR3 PLUS MCR II NEOVO CONDENS ECONOX

 POZOSTAŁE TERMOSTATY POKOJOWE                                           Pakiet                             Indeks   PLN
AD247P, AD248P
                                                            HX96                             7737150P    201
                         Czujnik c.w.u. (do zastosowania jako czujnik temperatury podłogi)

iSense iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy                    Pakiet                             Indeks   PLN   Regulacje
qSense
TADO  Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej               AD288                             S103295   2 170
    wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
    nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­                AD289                             S103293    950
    cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
    posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...).
    Możliwe są 3 tryby pracy:
    AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego
    przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę.
    STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
    lub przeciw-zamrożeniową.
    URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po­
    zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma­
    nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik
    zewnętrzny.

    iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy

    Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
    wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
    nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
    cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
    posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możli­
    we są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego
    zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: po­
    zwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
    lub przeciw-zamrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
    dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również
    temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być
    zamontowany czujnik zewnętrzny.

    qSense Termostat pokojowy modulujący nieprogramowalny przewodowy                       Pakiet                             Indeks   PLN   15

    To zdalne sterowanie zapewnia dzięki czujnikowi pokojowemu regulację                     AD301                              7612097    570
    temperatury w pomieszczeniu wzorcowym, dostosowując moc kotła dla uzyskania
    temperatury zadanej, ustawionej przez użytkownika. Zapewnia również regulację                 AD225                             100005660   201
    temperatury c.w.u. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: wyświe­
    tlenie i nastawa temperatur, takich jak temperatura c.w.u., maksymalna temperatura
    ogrzewania..., posiada funkcje zliczania (ilość uruchomień, ilość godzin pracy pompy,
    c.w.u. lub ogółem...), oraz wyświetla "kody usterek", itd.

    Czujnik zewnętrzny

    Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu
    z termostatami pokojowymi

    AF60 Czujnik zewnętrzny                                           FM46                              85757741  201

    Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
    pokojowymi

    TADO SMART AC CONTROL V3+ Termostat pokojowy do sterowania klimatyzacją                                                   Indeks   PLN

    Regulator temperatury pozwalający na sterowanie klimatyzacją oraz kontrolowanie poziomu tem­                                         7843044    680
    peratury w domu. Można wygodnie sterować dowolnymi parametrami w aplikacji mobilnej za po­
    mocą smartfona lub asystenta głosowego. Tado dodatkowo umożliwia m.in. wykrycie otwartych
    okien, harmonogramy czasowe pracy klimatyzatora czy geofencing (wyłączenie klimatyzatora
    w momencie opuszczenia domu przez użytkownika). Termostat posiada wbudowany czujnik tempe­
    ratury oraz czujnik wilgotności. Należy podłączyć go do domowej sieci Wi-Fi, następnie poprzez pilot
    na podczerwień do klimatyzatora. W zestawie: termostat Tado, przylepne podkładki, zasilacz siecio­
    wy oraz kabel zasilający.

                                                                                           www.dedietrich.pl 343
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348