Page 339 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 339

Konsole sterownicze

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA REGULATORA NAŚCIENNEGO VM DIEMATIC EVOLUTION

      iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy        Pakiet    Indeks    PLN

      Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej   AD288    S103295    2 170
      wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
      nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­    AD308    7663618     350
      cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również  AD309    7663561     640
      posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...).          7663619     830
      Możliwe są 3 tryby pracy:                                      7688305     399 Regulacje
      AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego
      przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę.
      STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
      lub przeciw-zamrożeniową.
      URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po­
      zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma­
      nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik
      zewnętrzny.

      S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące

      Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
      tomatyką DIEMATIC Evolution.

      S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące

      Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
      tomatyką DIEMATIC Evolution.

      S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące                AD310
      Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­   AD321
      tomatyką DIEMATIC Evolution.

      Wtyczki mostkujące BUS

      Kabel BUS L=12 m                                   AD134     88017851   640
                                                        88017836   490
      Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution
      z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­
      MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
      DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

      Kabel połączeniowy BUS L=1 m                             AD124
      Pozwala połączyć ze sobą dwa regulatory naścienne VM DIEMATIC iSystem.

                                                                   15

      Kabel połączeniowy BUS L=40 m                             DB119     81997720    830
                                                               1 100
      Ekranowany kabel o długości 40 m jest przeznaczony do zastąpienia kabla BUS o dłu­
      gości 12 m (pakiet AD 134), jeżeli jest on za krótki.

      GTW08 Bramka Modbus                                  AD332     7721982

      Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
      gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan­
      dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

DD Control                                                   Indeks    PLN

      DD Project Control LTE – moduł zdalnego nadzoru                           100016096PC  4 780

      De Dietrich Project Control LTE jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji sterow­
      ników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym syste­
      mem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą kotłów
      wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Do
      kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring przez przeglą­
      darkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie diagnostyczne dla
      służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3 przekaźniki –
      umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza alarmowe. Analiza
      błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu energetycznego. DDPC
      LTE wykorzystuje moduł LTE do łączenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego
      operatora z dostępną usługą Internet (w miejscach ze słabszym zasięgiem karta dodatkowo musi
      obsługiwać połączenia internetowe przez 2G).

                                                        www.dedietrich.pl 339
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344