Page 336 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 336

Konsole sterownicze

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA REGULATORA NAŚCIENNEGO VM DIEMATIC ISYSTEM

            Open Therm/Modbus Interfejs w obudowie naściennej do sterowania kaskady       Pakiet     Indeks    PLN
            kotłów (1 płytka na kocioł)
                                                       AD286     100018920     910
            Karta pozwalająca na dostosowanie magistrali kotła OpenTherm na BUS dla konsoli
            Diematic iSystem. Umożliwia ona budowę kaskady do 10 kotłów przy użyciu jednego    AD134     88017851     640
            sterownika VM iSystem oraz zestawu karta AD286 + kabel BUS (AD134/ DB119) na każ­
            dy podrzędny kocioł OpenTherm. Jest to naścienna (w obudowie) wersja karty AD287.

            Kabel BUS L=12 m

            Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution
            z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­
            MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
            DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

            Kabel połączeniowy BUS L=1 m                             AD124     88017836   490
            Pozwala połączyć ze sobą dwa regulatory naścienne VM DIEMATIC iSystem.

Regulacje       Kabel połączeniowy BUS L=40 m                            DB119     81997720   830

            Ekranowany kabel o długości 40 m jest przeznaczony do zastąpienia kabla BUS o dłu­
            gości 12 m (pakiet AD 134), jeżeli jest on za krótki.

            GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem                      AD325     7714175    1 520

            Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
            gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systemów BMS. Re­
            alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

     DD Control                                                    Indeks    PLN

15           DD Project Control LTE – moduł zdalnego nadzoru                           100016096PC   4 780

            De Dietrich Project Control LTE jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji sterow­           4 780
            ników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym syste­
            mem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą kotłów              5 580
            wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Do
            kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring przez przeglą­
            darkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie diagnostyczne dla
            służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3 przekaźniki –
            umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza alarmowe. Analiza
            błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu energetycznego. DDPC
            LTE wykorzystuje moduł LTE do łączenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego
            operatora z dostępną usługą Internet (w miejscach ze słabszym zasięgiem karta dodatkowo musi
            obsługiwać połączenia internetowe przez 2G).

            DD Project Control Ethernet – moduł zdalnego nadzoru                        100016096PCE

            De Dietrich Project Control Ethernet jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji ste­
            rowników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym sys­
            temem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą
            kotłów wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic
            Evolution. Do kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring
            przez przeglądarkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie dia­
            gnostyczne dla służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3
            przekaźniki – umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza
            alarmowe. Analiza błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu
            energetycznego. DDPC Ethernet wykorzystuje protokół TCP do łączenia z serwerem. Ważne by sieć,
            do której podpinamy moduł miała dostęp do Internetu i serwerów DNS.

            DD BMS Control- konwerter do komunikacji z systemami BMS                      100016097BMS

            • Konwerter MODBUS TCP – DIEMATIC, który pozwala na połączenie większości systemów BMS bu­     DC

            dynku z urządzeniami marki DeDietrich • Za pomocą konwertera można się komunikować z dowol­

            nym urządzeniem marki De Dietrich opartym o platformę Diematic – D3, M3 lub iSystem • Bez

            względu na ilość urządzeń – zawsze jeden moduł • Pozwala  na odczyt szczegółowych informacji na

            temat pracy urządzenia oraz zmiany najważniejszych parametrów • Konfiguracja za pomocą

            przeglądarki HTML, protokół MODBUS

336 www.dedietrich.pl
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341