Page 334 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 334

Konsole sterownicze

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE KONSOLI DIEMATIC EVOLUTION                                         Pakiet Indeks    PLN

                              S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące              AD310 7663619      830
                             Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                             tomatyką DIEMATIC Evolution.                            AD321 7688305      399
                             Wtyczki mostkujące BUS

            GTW08 Bramka Modbus                                                 AD332  7721982    1 100

            Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
            gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan­
            dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

     DD Control                                                                Indeks    PLN

15           DD Project Control LTE – moduł zdalnego nadzoru                                       100016096PC   4 780

Regulacje       De Dietrich Project Control LTE jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji sterow­                        4 780
            ników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym syste­
            mem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą kotłów                           5 580
            wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Do
            kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring przez przeglą­
            darkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie diagnostyczne dla
            służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3 przekaźniki –
            umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza alarmowe. Analiza
            błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu energetycznego. DDPC
            LTE wykorzystuje moduł LTE do łączenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego
            operatora z dostępną usługą Internet (w miejscach ze słabszym zasięgiem karta dodatkowo musi
            obsługiwać połączenia internetowe przez 2G).

            DD Project Control Ethernet – moduł zdalnego nadzoru                                     100016096PCE

            De Dietrich Project Control Ethernet jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji ste­
            rowników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym sys­
            temem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą
            kotłów wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic
            Evolution. Do kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring
            przez przeglądarkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie dia­
            gnostyczne dla służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3
            przekaźniki – umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza
            alarmowe. Analiza błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu
            energetycznego. DDPC Ethernet wykorzystuje protokół TCP do łączenia z serwerem. Ważne by sieć,
            do której podpinamy moduł miała dostęp do Internetu i serwerów DNS.

            DD BMS Control- konwerter do komunikacji z systemami BMS                                   100016097BMS

            • Konwerter MODBUS TCP – DIEMATIC, który pozwala na połączenie większości systemów BMS bu­                  DC

            dynku z urządzeniami marki DeDietrich • Za pomocą konwertera można się komunikować z dowol­

            nym urządzeniem marki De Dietrich opartym o platformę Diematic – D3, M3 lub iSystem • Bez

            względu na ilość urządzeń – zawsze jeden moduł • Pozwala  na odczyt szczegółowych informacji na

            temat pracy urządzenia oraz zmiany najważniejszych parametrów • Konfiguracja za pomocą

            przeglądarki HTML, protokół MODBUS

334 www.dedietrich.pl
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339