Page 333 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 333

Konsole sterownicze

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DIEMATIC ISYSTEM

DD Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Indeks    PLN

      DD Project Control LTE – moduł zdalnego nadzoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 100016096PC   4 780

      De Dietrich Project Control LTE jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji sterow­                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4 780
      ników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym syste­
      mem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą kotłów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5 580
      wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Do
      kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring przez przeglą­                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PLN
      darkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie diagnostyczne dla
      służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3 przekaźniki –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    201
      umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza alarmowe. Analiza
      błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu energetycznego. DDPC
      LTE wykorzystuje moduł LTE do łączenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego
      operatora z dostępną usługą Internet (w miejscach ze słabszym zasięgiem karta dodatkowo musi
      obsługiwać połączenia internetowe przez 2G).

      DD Project Control Ethernet – moduł zdalnego nadzoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               100016096PCE

      De Dietrich Project Control Ethernet jest urządzeniem telemetrycznym służącym do integracji ste­                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Regulacje
      rowników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic 3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym sys­
      temem zarządzania dostępnym pod adresem www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą
      kotłów wyposażonych w automatykę Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic
      Evolution. Do kotłów z automatyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring
      przez przeglądarkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie dia­
      gnostyczne dla służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, analogowe i 3
      przekaźniki – umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury, mogą służyć jako złącza
      alarmowe. Analiza błędów online, raportowanie błędów przez sms. Dane dla potrzeb bilansu
      energetycznego. DDPC Ethernet wykorzystuje protokół TCP do łączenia z serwerem. Ważne by sieć,
      do której podpinamy moduł miała dostęp do Internetu i serwerów DNS.

      DD BMS Control- konwerter do komunikacji z systemami BMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             100016097BMS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DC
      • Konwerter MODBUS TCP – DIEMATIC, który pozwala na połączenie większości systemów BMS bu­
      dynku z urządzeniami marki DeDietrich • Za pomocą konwertera można się komunikować z dowol­
      nym urządzeniem marki De Dietrich opartym o platformę Diematic – D3, M3 lub iSystem • Bez
      względu na ilość urządzeń – zawsze jeden moduł • Pozwala  na odczyt szczegółowych informacji na
      temat pracy urządzenia oraz zmiany najważniejszych parametrów • Konfiguracja za pomocą
      przeglądarki HTML, protokół MODBUS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DIEMATIC - ACCESSORIES DIEMATIC EVOLUTION

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KONSOLI DIEMATIC EVOLUTION

                                                  Pakiet Indeks

      AF60 Czujnik zewnętrzny                                 FM46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           85757741

      Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
      pokojowymi

      Czujnik c.w.u.                                     AD212P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          100000030P  201   15
      Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej    AD199p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          88017017P   201
      wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

      Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
      Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
      cym.

      Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                    AD249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          100013304    690
                                                  AD324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7691375   1 380
      Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
      trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­   AD308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7663618    350
      mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową       AD309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7663561    640
      „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

      SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy

      Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
      pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
      Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
      wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
      gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
      wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
      stalatora.

      S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące

      Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
      tomatyką DIEMATIC Evolution.

      S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące

      Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
      tomatyką DIEMATIC Evolution.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               www.dedietrich.pl 333
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338