Page 332 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 332

Konsole sterownicze

                          DIEMATIC - ACCESSORIES DIEMATIC ISYSTEM

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE DIEMATIC ISYSTEM

                                                      Pakiet  Indeks   PLN

            Czujnik c.w.u.                                    AD212P 100000030P   201
            Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej  AD199p
            wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                         88017017P    201

            Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
            Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
            cym.

Regulacje       Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                   AD249  100013304   690
                                                      AD285  100018924   810
            Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­    AD284  100018923  1 140
            trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
            mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową      AD252  100013307   540
            „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

            CDI-D Programowalny czujnik pokojowy

            Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
            wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
            datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
            (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

            CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy

            Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
            kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
            Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
            (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
            diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
            umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

            Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik

            Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
            D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
            grzewczego.

            Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy                           AD251  100013306  540
            Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do    AD134  88017851  640
            współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­
15           sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest              201
            dodatkowo moduł radiowy AD252.                                      500

            Kabel BUS L=12 m
            Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution
            z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­
            MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
            DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

            Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                  AD250P 100013305P
            Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy  AD218  100004781
            urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

            Czujnik zanurzeniowy z gilzą
            Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynką podłączeniową IP 54
            i gilzą Ø 1/2", długość użytkowa pod głowicą 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko­
            tłowej.

            GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem                      AD325  7714175   1 520

            Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
            gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systemów BMS. Re­
            alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

      DD Control

332 www.dedietrich.pl
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337