Page 327 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 327

Chemia i akcesoria do wody grzewczej

 ADEY                                                           Indeks     PLN
Filtry magnetyczne
                                                                        nz
          MagnaClean XS90 Filtr magnetyczny 3/4”                                 FL1-03-04748-
                                                                 EU      nz
          Filtr zapewnia skuteczną i trwałą ochronę domowych instalacji centralnego ogrzewania usuwając
          zawiesiny tlenku żelaza, kamienia kotłowego oraz osadów niemagnetycznych. Kompaktowa budo­                 nz
          wa umożliwiająca montaż w ciasnych miejscach. Dwukierunkowy przepływ umożliwiający zastoso­
          wanie obu otworów jako wlotu, co podnosi elastyczność działania. Bardzo cienka osłona zwięk­
          szająca skuteczność wyłapywania zanieczyszczeń magnetycznych. Nierzucający się w oczy zawór
          spustowy zaprojektowany w celu ułatwienia obsługi i dozowania. Podwójny przepływ zwrotny mak­
          symalizujący zatrzymywanie osadów. Lepiej zaprojektowana osłona, zapewniająca podwójną wy­
          dajność zatrzymywania zanieczyszczeń niemagnetycznych. Szybkozłącza dla łatwiejszego serwisu.

          MagnaClean Micro2 Filtr magnetyczny 22mm                                FL1-03-01274-
                                                                 EU
          Filtr zapewnia skuteczną i trwałą ochronę domowych instalacji centralnego ogrzewania usuwając
          zawiesiny tlenku żelaza, kamienia kotłowego oraz osadów niemagnetycznych. Kompaktowa budo­
          wa umożliwiająca montaż w ciasnych miejscach. Dwukierunkowy przepływ umożliwiający zastoso­
          wanie obu otworów jako wlotu, co podnosi elastyczność działania. Bardzo cienka osłona zwięk­
          szająca skuteczność wyłapywania zanieczyszczeń magnetycznych. Nierzucający się w oczy zawór
          spustowy zaprojektowany w celu ułatwienia obsługi i dozowania. Podwójny przepływ zwrotny mak­
          symalizujący zatrzymywanie osadów. Lepiej zaprojektowana osłona, zapewniająca podwójną wy­
          dajność zatrzymywania zanieczyszczeń niemagnetycznych. Szybkozłącza dla łatwiejszego serwisu.

          MagnaClean TwinTech Filtr magnetyczny 22mm                               TT170287

          Filtr zapewnia skuteczną i trwałą ochronę domowych instalacji centralnego ogrzewania, a
          w szczególności ogrzewania podłogowego, usuwając zawiesiny tlenku żelaza, kamienia kotłowego
          oraz osadów niemagnetycznych i biologicznych. Kompaktowa budowa umożliwiająca montaż w cia­
          snych miejscach.

Zestawy                                                          Indeks     PLN

          Zestaw zabezpieczający dla kotłów wiszących                               ADPDD01    1 140  14
                                                               BMPDD01
          Zestaw filtra magnetycznego Adey XS-90 z preparatem czyszczącym MC3+ 500 ml oraz inhibitorem      FL1-03-02433   1 490  Akcesoria hydrauliczne
          korozji MC1+ 500 ml, przeznaczony dla wiszących kotłów gazowych. Wysokowydajny filtr zapewnia
          skuteczną i trwałą ochronę domowych instalacji centralnego ogrzewania usuwając wszelkiego typu               nz
          zanieczyszczenia (zarówno magnetyczne jak i niemagnetyczne). Dwukierunkowy przepływ umożli­
          wiający zastosowanie obu otworów jako wlotu. Możliwy montaż w wielu orientacjach w małych i cia­
          snych przestrzeniach. Pakiet zabezpieczający zawiera: filtr Adey XS-90 z zaworem
          kulowym, Inhibitor Adey MC1+ do zabezpieczenia instalacji (500 ml), Cleaner Adey MC3+ do czysz­
          czenia instalacji (500 ml), paski pomiarowe do pomiaru stężenia inhibitora MC1+, naklejka infor­
          mująca o użyciu inhibitora.

          Zestaw zabezpieczający dla kotłów stojących i pomp ciepła

          Zestaw filtra magnetycznego Boilermag z preparatem czyszczącym instalację Cleaner BM3 500 ml
          oraz inhibitorem korozji BM1 500 ml, przeznaczony dla kotłów gazowych stojących i pomp ciepła.
          Wysokowydajny filtr zapewnia skuteczną i trwałą ochronę instalacji centralnego ogrzewania usu­
          wając wszelkiego typu zanieczyszczenia (zarówno magnetyczne jak i niemagnetyczne). Technologia
          podwójnego przepływu maksymalizuje wydajność wyłapywania zanieczyszczeń, a regulacja 360˚
          pozwala na szybki i łatwy montaż pod dowolnym kątem na instalacji. Pakiet zabezpieczający zawie­
          ra: filtr Boilermag z zaworami kulowymi, Inhibitor BM1 do zabezpieczenia instalacji (500 ml), Cleaner
          BM3 do czyszczenia instalacji (500 ml), paski pomiarowe do pomiaru stężenia inhibitora BM1, naklej­
          ka informująca o użyciu inhibitora.

          Pakiet filtr magnetyczny MagnaClean Professional2 1" GW plus inhibitory (MC1+0,5l; MC3+0,5l)

          Zestaw filtra magnetycznego MagnaClean Professional2 1”GW z inhibitorem korozji MC1+ 500ml
          oraz preparatem czyszczącym MC3+ 500ml.

                                                              www.dedietrich.pl 327
   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332