Page 326 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 326

Chemia i akcesoria do wody grzewczej

                      ADEY ADDITIONAL EQUIPMENT - DOMOWA

            ADEY

            Chemia do wody grzewczej                                                               Indeks    PLN

                                      MC1+ Inhibitor korozji 500ml                                  CH1-03-01669-    nz
                                     Wysoko wydajny inhibitor korozji MC1+. Służy do ochrony domowych instalacji centralnego ogrze­     EE
                                     wania przed działaniem korozji metalicznej i osadzaniem się kamienia. Hamuje korozję wszystkich
                                     metali i stopów powszechnie występujących w systemach grzewczych, w tym stali, miedzi i alumi­
                                     nium oraz ich stopów. Jest kompatybilny ze wszystkimi gumami i innymi niemetalicznymi kompo­
                                     nentami. Jedno opakowanie zapewnia ochronę systemu grzejnego o zładzie 125l, odpowiada to
                                     zwykle 15 grzejnikom.

                      MC1+ Inhibitor korozji 5L                                                   CH1-03-01723- nz
                                                                                         WE
                      Wysoko wydajny inhibitor korozji MC1+. Służy do ochrony domowych instalacji centralnego ogrze­
                      wania przed działaniem korozji metalicznej i osadzaniem się kamienia. Hamuje korozję wszystkich
                      metali i stopów powszechnie występujących w systemach grzewczych, w tym stali, miedzi i alumi­
                      nium oraz ich stopów. Jest kompatybilny ze wszystkimi gumami i innymi niemetalicznymi kompo­
                      nentami. 500ml inhibitora zapewnia ochronę systemu grzejnego o zładzie 125l, odpowiada to zwy­
                      kle 15 grzejnikom.

                      MC3+ Środek czyszczacy 500ml                                                  CH1-03-01670- nz
                                                                                         EE
                      Wysokowydajny środek czyszczący MC3+ do usuwania szlamu, osadów i kamienia z istniejących sys­
                      temów grzewczych, przywracanie sprawności grzewczej. Usuwa korozję ze wszystkich metali
                      i stopów powszechnie występujących w systemach grzewczych, w tym w stali, miedzi, aluminium
                      i ich stopów. Kompatybilny ze wszystkimi gumami i innymi niemetalicznymi komponentami. 500ml
                      MC3+ stosuje się do 15 grzejników płytowych lub 125 litrów zładu.

                      MC3+ Środek czyszczacy 5L                                                   CH1-03-01725- nz
                                                                                         WE
                      Wysokowydajny środek czyszczący MC3+ do usuwania szlamu, osadów i kamienia z istniejących sys­
                      temów grzewczych, przywracanie sprawności grzewczej. Usuwa korozję ze wszystkich metali
                      i stopów powszechnie występujących w systemach grzewczych, w tym w stali, miedzi, aluminium
                      i ich stopów. Kompatybilny ze wszystkimi gumami i innymi niemetalicznymi komponentami. 500ml
                      MC3+ stosuje się do 15 grzejników płytowych lub 125 litrów zładu.

                      MCZero Płyn przeciw zamarzaniu 5L, stężenie 40% do -22°C                                    CH1-03-00990  nz

                      MCzero jest środkiem przede wszystkim zapobiegającym zamarzaniu wody w układzie grzewczym,
                      ale również zapobiega korozji metalu i tworzeniu się kamienia. Zapobiega zamarzaniu wody w c.o.
                      Zmniejsza ryzyko pęknięcia rur. Długotrwale chroni przed korozją i osadzaniem się kamienia. Utrzy­
                      muje efektywność ogrzewania. Pomaga obniżyć koszty ogrzewania oraz serwisu. Dawka 25% MCze­
                      ro zapewni długotrwałą ochronę przed zamarzaniem systemu centralnego ogrzewania do -11 °C.

                      Test zawartości inhibitora MC1+                                                CP1-03-00742- nz
                                                                                         01
14                     Zestaw Quick Test Kit zapewnia szybkie i dokładne testowanie stężenia inhibitora MC1+ w instalacji
                      centralnego ogrzewania. Wyniki są widoczne w ciągu 10 sekund.

Akcesoria hydrauliczne Filtry magnetyczne                                                                 Indeks     PLN

                      MagnaClean Professional2 Filtr magnetyczny 22mm                                        CP1-03-00022-    nz
                                                                                         WE
                      Filtr zapewnia skuteczną i trwałą ochronę domowych instalacji centralnego ogrzewania usuwając
                      zawiesiny tlenku żelaza, kamienia kotłowego oraz osadów niemagnetycznych. Kompaktowa budo­
                      wa umożliwiająca montaż w ciasnych miejscach. Niskoprofilowy zawór spustowy – łatwiejsze serwi­
                      sowanie i dozowanie. Dwie strefy przepływu wstecznego – maksymalizują skuteczne wychwytywa­
                      nie zanieczyszczeń. Dwie strefy wychwytywania zanieczyszczeń niemagnetycznych.

                      MagnaClean XP Filtr magnetyczny podłączenie 28mm                                        FL1-03-01357- nz
                                                                                         EE   nz
                      MagneClean Professional XP jest liderem w swojej klasie urządzeń dzięki unikalnym pełnoprzeloto­
                      wym zaworom 28 mm i zwiększonej pojemności filtra. Jest wyjątkowo skuteczny w ochronie domo­
                      wych instalacji przed działaniem czarnego szlamu i tlenków żelaza oraz zanieczyszczeń niemagne­
                      tycznych. Filtr jest dedykowany do większych instalacji grzewczych. Instalacja filtru pozwala zmniej­
                      szyć wysokość rachunków za energię, wydłużyć okres eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania
                      oraz zmniejszyć koszty konserwacji.

                      MagnaClean Dual XP Filtr magnetyczny podłączenie teleskopowe 35mm/42mm                             FL1-03-02028

                      MagnaClean DualXP zapewnia wyjątkowo skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem czarne­
                      go szlamu z tlenków żelaza oraz zanieczyszczeń niemagnetycznych, które negatywnie wpływają na
                      wydajność kotłów w małych komercyjnych instalacjach grzewczych. Filtr ten zapewnia trwałą
                      ochronę i wysoką sprawność instalacji grzewczej, co przekłada się na jej większą niezawodność oraz
                      obniżenie kosztów eksploatacji.

326 www.dedietrich.pl
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331