Page 323 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 323

Moduły hydrauliczne

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE MODUŁÓW HYDRAULICZNYCH                                           Pakiet Indeks  PLN
Akcesoria
                                                                   EA45 89997000   318
                          Czwórnik połączeniowy (2 szt.)
                         Pozwala podłączyć przewody połączeniowe kocioł-podgrzewacz, zestaw        EA46  89997001 335
                         zabezpieczający (opcja) i naczynie wzbiorcze.

                          Czwórnik połączeniowy do kotła GTU C 1200/V130 (2 szt.)
                         Pozwala podłączyć przewody połączeniowe kocioł-podgrzewacz, zestaw
                         zabezpieczający (opcja) i naczynie wzbiorcze.

Grupa bezpieczeństwa do NeOvo, Essencio                                              MY480  7629826  480

Zawiera odpowietrznik automatyczny, zawór bezp. wytarowany na 3 bar
i manometr. Grupę bezpieczeństwa montuje się na czwórniku podłączeniowym u gó­
ry.

Akcesoria tylko dla kotlów Modulens G AGC                                             Pakiet Indeks  PLN

                          Wewnętrzny zespół pompowy dla obiegu z mieszaczem do AGC             JA83 7602811   3 650
                         Zespół zaworu 3-drogowego wewn. (z siłownikiem) umożliwia podłączenie obiegu
                         mieszaczowego. Zespół ten jest zamontowany pod obudową kotła i zawiera fabrycz­ JA7 100017390     331
                         nie czujnik zasilania AD 199.

                          Zestaw do montażu zewnętrznego pakietu dla obiegu z zaworem mieszającym
                         Zestaw dopasowania zewnętrznego zaworu 3-drogowego umożliwia podłączenie 2
                         obiegów mieszaczowych na zewnątrz kotła.

Akcesoria tylko dla kotlów Modulens O AFC                                             Pakiet Indeks  PLN   14

                          Wewnętrzny zespół pompowy z mieszaczem z pompą klasy A              MV31 7608112   3 740
                         Zespół zaworu 3-drogowego wewn. (z siłownikiem) umożliwia podłączenie obiegu
                         mieszaczowego. Zespół ten jest zamontowany pod obudową kotła i zawiera fabrycz­               Akcesoria hydrauliczne
                         nie czujnik zasilania AD 199.

Zestaw dostosowawczy zewnętrznego zaworu 3-drogowego                                        MV6 100016490   590

Zestaw dopasowania zewnętrznego zaworu 3-drogowego umożliwia podłączenie 2
obiegów mieszaczowych na zewnątrz kotła.

                                                                      www.dedietrich.pl 323
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328