Page 322 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 322

Moduły hydrauliczne

                                                            EA144

             EA144   — Moduł hydrauliczny dla 1 obiegu mieszaczowego                  — Dane techniczne:
                  — Całkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany                 - ciśnienie maksymalne 8 bar
            CENA NETTO — Wyposażony w pompę elektroniczną o wskaźniku ener­                 - temperatura maksymalna 110°C
                                                             - złącza 1" GW
             EA145    gochłonności pomp obiegowych EEI<0,23, 3-drogowy
                   zawór mieszający z siłownikiem, termometr zintegrowa­
            CENA NETTO  ny w zaworze odcinającym, zawór zwrotny klapowy zin­
                   tegrowany w zaworze powrotu
                  — Zalecany zakres stosowania:
                   - ob. mieszaczowy do 35 kW, 20 K do 1500 l/min, Kvs 6,0

                  Pakiet                                                                   EA144
                  Indeks                                                                 100020168

                   PLN                                                                    3 950

                                                            EA145

                  — Moduł ten zawiera pompę c.o. i 3-drogowy zawór mie­               — Dane techniczne:
                   szający z siłownikiem dla obiegu mieszaczowego, termo­               - ciśnienie maksymalne 10 bar
                   metry zintegrowane w zaworach odcinających dla 2                  - temperatura maksymalna 110 °C
                   obiegów. Jest dostarczany całkowicie zmontowany, za­                - złącza obiegów ¾" GW, złącza kotła ¾" GW lub 1" GZ
                   izolowany i przetestowany fabrycznie. Polecany dla
                   kotłów wiszących dla rozdziału obiegów grzewczych

                  — Zalecany zakres stosowania:
                   - ob. mieszaczowy 19 kW, 20 K do 820 l/min, Kvs 10
                   - rozdzielacz (pełni rolę sprzęgła hydraulicznego) Kvs 7,8

                  Pakiet                                                                   EA145
                  Indeks                                                                 100020169

                   PLN                                                                    4 470

                                                            MODULY HYDRAULICZNE - EQUIPMENT

14            WYPOSAŻENIE DODATKOWE MODUŁÓW HYDRAULICZNYCH                                         Pakiet Indeks   PLN
            Akcesoria
Akcesoria hydrauliczne                                                                  AD290 S103303   1 950
                                     cMix Regulator dla dwóch obiegów grzewczych

                  iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy                            AD289  S103293   950

                  Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej                  EA140  100020164 1 460
                  wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­                    EA141  100020165  183
                  nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
                  cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
                  posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możli­
                  we są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego
                  zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: po­
                  zwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
                  lub przeciw-zamrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
                  dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również
                  temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być
                  zamontowany czujnik zewnętrzny.

                  Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi

                  Wykorzystywany w przypadku instalacji z dwoma obiegami. DN25, Kvs 12,5.

                  Konsola montażowa rozdzielacza hydraulicznego EA140

                  Konsola montażowa pojedynczego zespołu hydraulicznego EA 143/144                          EA142  100020166 570

                  Posiada 2 mosiężne złączki męskie/żeńskie. Stosuje się, gdy jeden z 2 modułów hy­
                  draulicznych (dla obiegu bezpośredniego lub dla obiegu mieszaczowego) jest monto­
                  wany pojedynczo i pozwala na zamocowanie ich na ścianie.

322 www.dedietrich.pl
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327