Page 287 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 287

Systemy spalinowe dla

CFU C Condens, CFU EcoNox

                                             SYSTEMY SPALINOWE DLA NEOVO CONDENS - KONFIGURACJA C13

1 pKroznefwigóudr paocwjaieCt1r3z-nkoo-snpcaelnintroywczyn(ypopdołząioczmeynie na ścia­                       Lmax (m)
 nie zewnętrznej lub do wyjścia dachowego)                        

                                                                 Ø 80/125 mm

                                             CFU C 19 do 32 FF                    12 (1)

                                             (1) Przy przewodzie poziomym o długości poniżej 8 m
                                             System spalinowy w konfiguracji C13 dostępny na indywidualne zapyta­
                                             nie.

                                             SYSTEMY SPALINOWE DLA NEOVO CONDENS - KONFIGURACJA C33

2 Konfiguracja C33 - koncentryczny pionowy przewód                                          Lmax (m)
 powietrzno-spalinowy (podłączenie na dachu sko­                     
 śnym lub płaskim)
                                                                 Ø 80/125 mm

                                             CFU C 19 do 32 FF                    12

                                             System spalinowy w konfiguracji C33 dostępny na indywidualne zapyta­
                                             nie.

                                                                                13

(1) Za każdy dodat­                                                                      Systemy spalinowe
kowy metr przewo­
du poziomego,
odjąć 1,2 m od
wskazanej długości
w pionie Lmax

                                             SYSTEMY SPALINOWE DLA NEOVO CONDENS - KONFIGURACJA C93

                                                                         www.dedietrich.pl 287
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292