Page 281 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 281

Systemy spalinowe dla                                        Lmax (m)

Evodens AMC, Lumea MPX, Inidens, MCR3 evo,             Duo-tec Compact+   W celu zwymiarowania te­
MCX Plus, Modulens G, MPX Compact                  Evodens AMC 15    go systemu należy zwró­
                                  Evodens AMC 25    cić się do jego dostawcy
 7 Konfiguracja C43 - dla podłaczenia kotła z układem
   szczelnym do przewodu zbiorczego 3CE P          Evodens AMC 25/28MI (BIC)     lub De Dietrich
                                Evodens AMC 30/35 BIC
                                  Evodens AMC 35
                                    Lumea MPX
                                     Inidens
                                  MCR3 evo 24/28MI
                                   MCR3 evo 24T
                                  MCR3 evo 30/35MI
                                   MCR3 evo 35S
                                    MCX 24 Plus
                                  MCX 24/28MI Plus
                                  Modulens AGC 15
                                  Modulens AGC 25
                                  Modulens AGC 35
                                   MPX Compact

WYBRANE AKCESORIA SYSTEMU SPALINOWEGO WYMAGANE DO PODŁACZENIA W KONFIGURACJI

Typ kotła        Średnica podłączenia         Pakiet           Pakiet bazowy
                               Indeks
15T, 24T, 35T      Zestaw podłączenia kotła do przewodu                 DY864A
AGC 15, AGC 25, AGC 35 3CE P                 PLN             84887864A
AMC (15, 25, 35)
                                               590

DY864A                                                       13

                                                          Systemy spalinowe

                                             www.dedietrich.pl 281
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286