Page 265 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 265

Wyposażenie dodatkowe

Systemy solarne

                                                 INISOL BSL N - OTHER ACCESSORIES

 AKCESORIA POZOSTAŁE                                                        Pakiet Indeks   PLN
Wyszczególnienie
                                                                   EC320 100007832   1 300
            Termostat do pompy ładującej SLA 2
            Regulator różnicowy SLA2 dostarczany jest z 2 czujnikami. Umożliwia regulację tem­              EG117 100019427    490
            peratury niezależnego podgrzewacza połączonego z kotłem (bez regulatora), zasobni­              EG118 100019428    720
            ka buforowego z kotłem (bez regulatora), zasobnika buforowego z kotłem na drewno                EG83 89807772    680
            lub bufora solarnego. Możliwość monitorowania powrotu ogrzewania i obejścia pod­                EG84 89807773   1 060
            grzewacza solarnego, jeżeli temperatura powrotu jest większa od temperatury pod­               EG120 100008733   2 480
            grzewacza solarnego.                                             EG122 100008735   3 930
            Naczynie wzbiorcze solarne 18 litrów ciśnienie wstępne 2,5 bar                        EG123 100008736   7 080
                                                                   EC118 89807238    410
            Naczynie wzbiorcze solarne 25 litrów ciśnienie wstępne 2,5 bar

            Naczynie wzbiorcze solarne 50 litrów ciśnienie wstępne 2,5 bar

            Naczynie wzbiorcze solarne 80 litrów ciśnienie wstępne 2,5 bar

            Naczynie wzbiorcze 100 litrów

            Naczynie wzbiorcze 200 litrów

            Naczynie wzbiorcze 300 litrów

            Zestaw przyłączeniowy naścienny do naczynia wbiorczego do 25 litrów

            Zawór antyoparzeniowy dla instalacji w zabudowie jednorodzinnej do BSL… N                  EC60  100019425  680

            Zawory termostatyczne mieszajace VTA328 powinny być stosowane wszędzie tam,                                11
            gdzie niezbędna jest ochrona przed poparzeniem oraz wskazana jest szybka reakcja
            na zmiany temperatury i ciśnienia wody. Umożliwiają bezpieczne przegrzewanie wody                             Systemy solarne
            w zasobnikach c.w.u. w celu ochrony przed bakteriami Legionelli, bez narażania użyt­
            kowników na poparzenie. Funkcja "bez oparzeń" powoduje zablokowanie dopływu
            wody ciepłej w wypadku awarii dopływu wody zimnej. Pod plastikową pokrywką,
            chroniącą przed przypadkową zmianą nastawy, znajduje się pokrętło do ustawienia
            temperatury wody zmieszanej. Zawory termostatyczne wykonane są z mosiądzu, pod­
            czas pracy nie wymagają czynności konserwacyjnych i mogą być montowane w do­
            wolnej pozycji. Zakres nastawy temperatur: 30-65°C, średnica przyłączy 1", Kvs 1,6
            m3/h, max. ciśnienie 10 bar, max. stężenie glikolu 50%, max. temp. pracy 95°C.

            Zawór antyoprzeniowy do c.w.u.                                        EG78  89807767  720

            Termostatyczny zawór mieszający, który ogranicza oraz utrzymuje stały poziom tem­
            peratury c.w.u. Zakres nastawy temperatur: 30°-70°C, średnica przyłączy 1”, wydatek
            maksymalny przy Δp=1,0 bar (bez zaworów zwrotnych) równy 31,7 l/min, kvs=1,9.

            PT 1000 Czujnik temperatury kolektora                                    EC155  100008011  383

            PT 1000 Czujnik temperatury podgrzewacza z tuleją                              EC173  100004651  399

            PT 100 Czujnik temperatury przylgowy                                     EC171  100003690  399
                                                                            460
            Płyn solarny 20 litrów                                            EG11  89807710IT

            Gotowa mieszanka do systemów solarnych na bazie glicerolu. Temperatura minimal­
            na: -35°C.

                                                                      www.dedietrich.pl 265
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270