Page 24 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 24

MOBILNE CENTRUM SZKOLENIOWE

      Mobilne Centrum Szkoleń, zwane potocznie Moblabem to
      zabudowane na platformie samochodu ciężarowego labora-
      torium, gdzie zamontowano urządzenia techniki grzewczej
      marki De Dietrich oraz BAXI. Każdego dnia jeździ ono po całej
      Polsce i gości na targach branżowych oraz różnych impre-
      zach okolicznościowych u partnerów handlowych firmy BDR
      Thermea. Na jego pokładzie przeprowadzane są szkolenia
      dla instalatorów, które mają charakter prezentacji produkto-
      wej i naocznego zapoznania uczestników z ofertą urządzeń.
      Instalatorzy uczestniczący w takich szkoleniach nabywają
      autoryzację, czyli prawo do pierwszego uruchamiania urzą-
      dzeń objętych szkoleniem.

                                          Jeżeli odbyłeś już szkolenie w Moblabie, aby zakończyć proces szkolenio-
                                          wy, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
                                          1. Wejdź na www.dedietrich.pl i wybierz zakładkę SZKOLENIA
                                          2. Zaloguj się do Platformy Szkoleniowej:
                                          Login: adres mail podany podczas rejestracji na Moblabie
                                          Hasło jednorazowe: dedietrich2022
                                          Nadaj swoje hasło i ciesz się dostępem do Platformy szkoleniowej De
                                          Dietrich.
                                          Obejrzyj Film dedykowany dla uczestników moblab wybierając kolejno:
                                          NOZE klasyczne źródła energii > Marka De Dietrich > Moblab > M1AM >
                                          Film Proces szkoleniowy.
                                          Gratulacje, proces szkoleniowy został zakończony, w zakładce moje cer-
                                          tyfikacje niebawem pojawi się Twój unikalny certyfikat autoryzacyjny dla
                                          urządzeń marki De Dietrich i BAXI.

       JAKO AUTORYZOWANY INSTALATOR DE DIETRICH OTRZYMASZ PRAWO DO:

       1. Montażu urządzeń BDR Thermea na zlecenie użytkownika
       2. Pierwszego Uruchomienia urządzeń BDR Thermea na zlecenie

         użytkownika
       3. Wykonywania rocznych przeglądów urządzeń objętych

         szkoleniem*
       Autoryzacja ważna jest przez 3 lata licząc od daty przeprowadzonego
       szkolenia. Aby otrzymać bezterminową autoryzację, należy:

         •  Kotły - Uruchomić 10 szt. urządzeń z zakresu techniki domowej
          od daty otrzymania certyfikatu.
          WAŻNE: należy zarejestrować uruchomienia w Systemie Kart
          Gwarancyjnych

         •  Pompy - Uruchomić 10 szt. urządzeń w ciągu 36 miesięcy od daty
          otrzymania certyfikatu.
          WAŻNE: Wykonane usługi montażu i pierwszego uruchomienia
          należy rejestrować w Systemie Kart Gwarancyjnych.

       * listę urzadzeń odnajdziesz na swoim certyfikacie, który
        odnajdziesz logując się na swoje konto na platformie
        E-learningowej http://szkolenia.dedietrich.pl/

24 www.dedietrich.pl
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29