Page 231 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 231

od 2,6      Klimatyzacja monosplit
 do 6,7 kW
         CLIM'UP SMART
WYMIARY
         20, 25, 35, 50, 70

         — Klimatyzacja typu monosplit (pompa ciepła                         — Wysoka jakość wykończenia, zaokrąglone i eleganckie
STANDARD
         powietrze-powietrze)                                     kształty
                                              Klimatyzacja
         — Pełna technologia DC Inverter, odwracalna, składająca — Auto-restart, wentylator o zmiennej prędkości oraz licz­

         się z jednostki wewnętrznej UMS i jednostki zewnętrznej ne funkcje zwiększające komfort

         MOSE                                             — Może pracować w 5 trybach: Auto, Chłodzenie, Grzanie,

         — Jednostka zewnętrzna jest wyposażona w wysokowy­                      Osuszanie, Wentylacja

         dajną sprężarkę ROTARY DC INVERTER zasilaną czynni­ — Posiada również następujące funkcje: Noc, Samooczysz­

         kiem R32, 4-drogowy zawór rewersyjny (tryb                          czenie, Eco, Turbo, Eliminacja nawiewu zimnego powie­

         chłodzenia/grzania) oraz wentylator o regulowanej pręd­ trza

         kości                                            — Elastyczność nadmuchu powietrza we wszystkich 4 kie­

         — Regulacja prędkości wentylatora zapewnia szeroki za­                    runkach

         kres pracy i wysoką efektywność energetyczną. Estetycz­ — Cicha praca

         na i wytrzymała kratka ochronna. Moc wentylatora utrzy­ — Proste i intuicyjne zdalne sterowanie o zasięgu do 8 m

         mywana nawet w ekstremalnych warunkach

         — Jednostka wewnętrzna jest wyposażona w wentylator o

         zmiennej prędkości, który umożliwia nawiew powietrza

         we wszystkich 4 kierunkach i na odległość do 15 m

         — Przyłącza chłodnicze, elektryczne i kondensatu znajdują

         się za boczną pokrywą ochronną, która zapewnia dosko­

         nałe wykończenie                                                Zaleta produktu

                                                                 Czynnik chłodniczy R32
                                                                Szybki montaż i cicha praca

                                                                  Komfort użytkowania

                                                                                    9

         Wymiary [mm]                    A  BCD                              E        F
         SMART 20/25/35                   292 201 792 538                          803       309
                                   316 224 940 557                          961       353
           SMART 50                    330 232 1132 700                          961       338
           SMART 70
                                                                      50        70
DANE TECHNICZNE
                                                                                   
Temperatury graniczne powietrza zewn.: Tryb ogrzewania: -15°C/+30°C                               5,30 (1,3-5,9)  6,70 (1,8-7,4)
Tryb chłodzenia: +16°C/+49°C                                                   4,4 (1,3-6,0)   5,7 (1,8-8,0)

MODEL                          CLIM'UP            20        25        35        7,0       6,53
                             SMART                                      A++        A++
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE                                                            4,19       4,09
Moc w trybie chłodzenia (min - maks)              kW     2,65 (0,6-3,8)  2,65 (0,6-3,8)  3,50 (0,8-4,1)         A+        A+
Moc w trybie ogrzewania  (min - maks)             kW     2,7 (0,8-4,2)   2,7 (0,8-4,2)   2,7 (1,0-4,2)        850       1300
SEER                                
Klasa efektywn. energet. w trybie chłodzenia                      6,2        6,2       6,19                     
SCOP (klimat umiarkowany)                               A++        A++        A++         57        63
Klasa efektywn. energet. w trybie grzania                        4,0        4,0       4,03         62        66
Natężenie przepływu powietrza (jednostka wew.)        m3/h           A+        A+        A+
AKUSTYKA                                       600        600        600                     
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej            dB[A]                                   1/4-1/2      1/4-5/8
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej            dB[A]                                 
PRZYŁĄCZA CHŁODNICZE                                  54        54        53       3/25       3/25
Połączenia chłodnicze (ciecz-gaz)               cale           61        61        62
Min./maks. długość między jednostką wewnętrzną                                                15        15
i zewnętrzną                          m                                 
Maks. różnica wysokości między jednostką wewnętrzną               1/4-3/8      1/4-3/8      1/4-3/8         7         7
a zewnętrzną                          m
Maksymalna długość między jednostką wewnętrzną                   3/20       3/20       3/20         25        25
a zewnętrzną przy wsadzie fabrycznym              m                                     1,28       1,44
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego R32 za każdy do­                 10        10        10      0,695       0,878
datkowy metr                           g
Wstępne napełnienie czynnikiem chłodniczym R32                     7         7         7                    
Ekwiwalent CO2czynnika chłodniczego R32             kg                                  0,29-2,1    0,23-2,76
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE                   tCO2           15        15        15     0,3-1,6
Pobór mocy w trybie chłodzenia (min - maks)                                           220-240 / 50       0,3-1,6
Pobór mocy w trybie ogrzewania (min - maks)                      0,53       0,53       0,60           220-240 / 50
Napięcie / częstotliwość                    kW         0,378       0,378       0,378         12
Maksymalne natężenie prądu                   kW                                    3 x 2,5        16
Przekrój kabla zasilającego                 V / Hz                                               3 x 2,5
                                         0,1-1,6      0,1-1,6      0,1-1,6
                                 A        0,3-1,6      0,3-1,6      0,3-1,6
                               mm2     220-240 / 50   220-240 / 50   220-240 / 50

                                           9,5        9,5        9,5
                                         3 x 1,5      3 x 1,5      3 x 1,5

                                                                   www.dedietrich.pl         231
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236