Page 225 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 225

od 196 l           Termodynamiczny podgrzewacz wody wykorzystujący powietrze
  do 251 l           w pomieszczeniu lub z zewnątrz

              Elensio

              200, 200 H, 250, 250 H

                        — Termodynamiczny akumulacyjny podgrzewacz wody do    — Skraplacz typu Roll Bond
                         ustawienia na podłodze                 — Regulator sterujący pracą urządzenia umożliwiający mo­

                        — Pompa ciepła do c.w.u. typu "monoblok", do jej monta­  dyfikowanie parametrów pracy, różne tryby działania,
                         żu nie są wymagane uprawnienia F-gazowe         sterowanie wspomaganiem, funkcja ochrony przeciw
                                                     bakteriom Legionella, tryb ochrony przed zamarznię­
                        — Możliwe wykorzystanie powietrza z pomieszczenia lub   ciem, automatyczne odszranianie.
                         z zewnątrz do temperatury –7°C             — Pompa ciepła do c.w.u. Elensio spełnia wymagania
                                                     WT2021 oraz Programu "Czyste Powietrze"
                        — Poszanowanie środowiska dzięki naturalnemu czynniko­
                         wi chłodniczemu R290 (propan) o GWP równym 3              Zaleta produktu

                        — Modele 200 H oraz 250 H z wężownicą do podłączenia
                         wspomagania hydraulicznego solarnego lub przez kocioł

                        — Wspomagająca grzałka elektryczna 1,8 kW w wyposaże­
                         niu standardowym

                        — Bardzo łatwe przenoszenie pompy ciepła dzięki zamon­
                         towanym uchwytom

                        — Podgrzewanie c.w.u. do 65°C przez pompę ciepła
                        — Zasobnik emaliowany, chroniony niezużywającą się

                         anodą tytanową
                        — Sprężarka rotacyjna
                        — Parownik wykonany z miedzianych rurek z aluminiowy­

                         mi lamelami
STANDARD
WYMIARY                                                        Podgrzew c.w.u. do 65°C
                                              Podgrzewacze termodynamiczne  Bardzo niskie GWP

1 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4"

2 Wypływ c.w.u. 3/4"

3 Wylot kondensatu                                                                        8

4 Wlot powietrza Ø160

5 Wylot powietrza Ø160

6 Tuleja zanurzeniowa dla czujnika wspomaga­
  nia hydraulicznego

7 Powrót wspomagania hydraulicznego 3/4"

8 Wlot obiegu cyrkulacji c.w.u. 3/4"

9 Wlot wspomagania hydraulicznego 3/4"

a Regulowane nóżki

DANE TECHNICZNE

Max. temperatura robocza:       Temp. graniczna c.w.u.: 75°C       - wymiennik: 10 bar          -7°C do +42°C
- zasobnik: 90°C           Max. ciśnienie robocze:
- wymiennik: 90°C           - zasobnik: 10 bar            Temperatura powietrza dla pracy pompy

                                        ciepła:

Model                                Elensio         200       250    200 H     250 H
                                      l                               243
Pojemność                                          196       251      188     2480
Moc pompy ciepła                              W        2480      2480     2480
Pobór mocy elektr. przez pompę ciepła (min-max)              W       440-680     440-680    440-680    440-680
COP przy temp. wejściowej powietrza z zewn. + 7°C wg EN
16147 (1)                                         3,09 3,48 3,15                  3,28
COP przy temp. wejściowej powietrza z otoczenia + 15°C
                                             3,63 3,8 3,33                  3,54

                                                           www.dedietrich.pl              225
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230