Page 222 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 222

Wyposażenie dodatkowe

           HPI G Hybrid

            PRZYKŁAD KONFIGURACJI         ZESTAWIENIE                     PAKIET  INDEKS
                               HPI G 15/4,5 MR Hybrid V200               -   7670753
           HPI G HYBRID 2ND CONFIGURATION EXAMPLE CDI-D Programowalny czujnik pokojowy            100018924
                               B 80 T Zasobnik buforowy 80 l            AD285  100008841
           HPI G 15/4,5 MR Hybrid V200       Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady  EH85  100013305P
           — 1 obieg bezpośredni grzejnikowy                              AD250P
           — 1 obieg c.w.u.

7

Urządzenia hybrydowe

222 www.dedietrich.pl
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227