Page 221 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 221

Wyposażenie dodatkowe                                                    Pakiet Indeks    PLN

HPI G Hybrid                                                          HZ64 7622433    2 520

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"
Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"

                          Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V

                    GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem                      AD325   7714175  1 520
                                                                   100016096PC 4 780
                    Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
                    gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systemów BMS. Re­                   7
                    alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.
                                                                              Urządzenia hybrydowe
                    DD Project Control LTE – moduł zdalnego nadzoru

                    De Dietrich Project Control LTE jest urządzeniem telemetrycznym służącym do inte­
                    gracji sterowników kotłów i pomp ciepła De Dietrich z serii Diematic
                    3/M3/iSystem/Evolution ze zdalnym systemem zarządzania dostępnym pod adresem
                    www.smok.co. Zarządzanie kotłem lub kaskadą kotłów wyposażonych w automatykę
                    Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Do kotłów z automa­
                    tyką Diematic Evolution niezbędna jest bramka GTW-08. Monitoring przez przeglą­
                    darkę internetową za pomocą smartfonu, laptopa, PC. Wielofunkcyjne narzędzie dia­
                    gnostyczne dla służb serwisowych kotłowni. Urządzenie posiada wejścia cyfrowe, ana­
                    logowe i 3 przekaźniki – umożliwiające podłączyć czujniki ciśnienia, temperatury,
                    mogą służyć jako złącza alarmowe. Analiza błędów online, raportowanie błędów przez
                    sms. Dane dla potrzeb bilansu energetycznego. DDPC LTE wykorzystuje moduł LTE do
                    łączenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego operatora
                    z dostępną usługą Internet (w miejscach ze słabszym zasięgiem karta dodatkowo musi
                    obsługiwać połączenia internetowe przez 2G).

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI         ZESTAWIENIE                                     PAKIET  INDEKS
                    HPI G 25/11 TR Hybrid V200                                -   7641102
HPI G HYBRID 1ST CONFIGURATION EXAMPLE CDI-D Programowalny czujnik pokojowy                             100018924
                    B 150 T Zasobnik buforowy 150 l                           AD285  100004415
HPI G 25/11 TR Hybrid V200       Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                  EH60  100013305P
— 1 obieg bezpośredni          Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                       AD250P 88017017P
— 1 obieg mieszaczowy          Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                   AD199p 100013304
— 1 obieg c.w.u.                                                       AD249

                                                                   www.dedietrich.pl 221
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226