Page 220 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 220

Wyposażenie dodatkowe                                                       Pakiet                     Indeks   PLN

           HPI G Hybrid                                                            EH567                     7626737     700

            WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ "REGULACJI"
           AKCESORIA DLA POMPY CIEPŁA

                                     Zestaw izolacji dla trybu chłodzenia
                                     Zestaw zawiera podłączenie wraz z tacą ociekową kondensatu oraz izolację ele­
                                     mentów.

                                                                            HPI G HYBRID - WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

            WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"
           Wyposażenie dodatkowe w zależności od podłączonych obiegów

                                  Rodzaj obiegu

           Konsola sterowni­

           cza

           DIEMATIC iSystem

           (1)

7 c.w.u.                       bezpośredni  mieszaczowy  bezp. + 1 miesz.                           2 x miesz.                   bezp.+ 2 x miesz.
           HPI G Hybrid    fabrycznie  fabrycznie   1 x EH 528   1 x EH 528
                                                                             1 x AD 199                     1 x AD 199
                                                                            + 1 x AD 249                    + 1 x AD 249

Urządzenia hybrydowe (1) Każdy obieg grzewczy można uzupełnić do wyboru o zdalne sterowanie AD 285, AD 284 + AD 252 lub FM 52

           Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                                 Pakiet Indeks PLN

                     CDI-D Programowalny czujnik pokojowy                                      AD285                      100018924  810

                     Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
                     wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
                     datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                     (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

                     CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy                               AD284                      100018923  1 140
                                                                            AD252                      100013307   540
                     Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
                     kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
                     Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                     (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
                     diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
                     umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

                     Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik

                     Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
                     D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
                     grzewczego.

                     Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy                                        AD251                      100013306  540
                     Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do                 AD249                      100013304  690
                     współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­                HA255                      7624902  145
                     sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest
                     dodatkowo moduł radiowy AD252.

                     Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego
                     Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
                     trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
                     mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową
                     „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

                     Kabel przejściowy do termostatu ogrzewania podłogowego

                     Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                                    AD199p                     88017017P  201

                     Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                     cym.

                     Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                               AD250P                     100013305P  201
                     Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy                HK27                      100019114  1 180
                     urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

                     Zestaw czujnika wilgotności dla trybu chłodzenia

220 www.dedietrich.pl
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225