Page 218 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 218

od 3,94 do             Układy hybrydowe gazowego kotła kondensacyjnego Modulens G z powietrzną
            14,65 kW              pompą ciepła

           Do podłączenia kotła do    HPI G Hybrid
                komina
                           HPI G Hybrid B200
            lub przew.pow.-spal.

           DANE TECHNICZNE

           Model HPI G HYBRID B200                           25/11 25/11 25/16 25/16     35/8 35/11 35/11 35/16 35/16
                                                   MR TR MR TR
                                                                               MR MR            TR MR        TR

           Wys. manometryczna dostępna przy przepływie znam. przy      mbar 250 250 - - 440 250 250 - -
           Δt = 5 K

           Znamionowe natężenie przepływu powietrza             m3/h 6000 6000 6000 6000 3300 6000 6000 6000 6000

           Napięcie zasilania zespołu zewn./Prąd rozruchowy         V/A    230 400     230 400     230                          230 400   230 400
                                                 V~/5 V3~/5    V~/6 V3~/5   V~/5                          V~/5 V3~/5 V~/6 V3~/5

           Moc akustyczna po stronie zewn./wewn. (4)             dB(A) 69/48 69/48 70/48 70/48 67/49 69/48 69/48 70/48 70/48

           Czynnik chłodniczy R410A                     kg 4,6 4,6 4,6 4,6 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6

           Maksymalna długość ładowania wstępnego              m 10 10 10 10 10 10 10 10 10

           Pojemność podgrzewacza c.w.u.                        l 177 177 177 177 177 177 177 177 177

           Czas ładowania (5)                             h 1 h 33 1 h 33 1 h 11 1 h 11 1 h 58 1 h 33 1 h 33 1 h 21 1 h 21

           COP ECS-EP (5)                                 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72

           Dane kotła                                          

           Moc znamionowa przy 50/30°C (tryb ogrzewania) min/max       kW 5,6-25,5 5,6-25,5 5,6-25,5 5,6-25,5 7,0-35,9            7,0-35,           7,0-35,   7,0-35, 7,0-35,
                                                                                  10             11     12    13

           Moc znamionowa przy 80/60°C (tryb c.w.u.)             kW 29,3 29,3 29,3 29,3 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1

7 Masa netto modułu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/ mo­                 kg    189/1  189/1  189/1  189/1  187/75           189/1            189/1    189/1  189/1
       dułu zew.                                        18    30   18   30                 18             30     18    30

           (1) Tryb ogrzewania : Temp. zewnętrzna/Temp. wody na wylocie. Parametry wg EN 14511-2 (poz. 2011). (2) Tryb chłodzenia : Temp. zewnętrzna +35°C, Temp. wody na
           wylocie +18°C. Parametry wg EN 14511-2 (4) Próba wykonana wg normy EN 12102 (5) Parametry wg EN 13203-5, Cykl poboru: L. * temp. średnia.

Urządzenia hybrydowe Instalacja chłodnicza pomiędzy jednostkami wewnętrzną a zewnętrzną musi być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do posługiwania się
           substancjami z grupy F-Gazów.

           CENA NETTO                 HPI G HYBRID B200    15/4,5 15/6 MR 15/8 MR 15/11 MR 15/11 TR 15/16 MR 15/16 TR                  25/6 MR       25/8 MR
            Kocioł + pompa ciepła                         MR
                                        Indeks      7641085 7641087 7641089 7641091 7641093 7641095                    7641097       7641099
                                        PLN   7670755  44 540  47 900 53 530 55 560 58 920 60 660                       44 540        48 160

                                            43 180

           CENA NETTO                 HPI G HYBRID B200 25/11 MR 25/11 TR 25/16 MR 25/16 TR   35/8 MR 35/11 MR                        35/11 TR 35/16 MR  35/16 TR
            Kocioł + pompa ciepła                  Indeks 7641101 7641103 7641105 7641107                                   7641113 7641115   7641117
                                        PLN 53 530 55 560 59 330 61 340      7641109 7641111                         55 560 58 920    60 920

                                                              47 760  53 530

                                                                  HPI G HYBRID - WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ REGULACJI

           WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ "REGULACJI"

           AKCESORIA DLA POMPY CIEPŁA                                                       Pakiet           Indeks        PLN

                                     Zestaw zabezpieczający dla kotłów stojących i pomp ciepła              EH879           BMPDD01        1 490
                                    Zestaw filtra magnetycznego Boilermag z preparatem czyszczącym instalację Cleaner
                                    BM3 500 ml oraz inhibitorem korozji BM1 500 ml, przeznaczony dla kotłów gazowych                 7694974         750
                                    stojących i pomp ciepła. Wysokowydajny filtr zapewnia skuteczną i trwałą ochronę in­
                                    stalacji centralnego ogrzewania usuwając wszelkiego typu zanieczyszczenia (zarówno
                                    magnetyczne jak i niemagnetyczne). Technologia podwójnego przepływu maksymali­
                                    zuje wydajność wyłapywania zanieczyszczeń, a regulacja 360˚ pozwala na szybki i ła­
                                    twy montaż pod dowolnym kątem na instalacji. Pakiet zabezpieczający zawiera: filtr
                                    Boilermag z zaworami kulowymi, Inhibitor BM1 do zabezpieczenia instalacji (500
                                    ml), Cleaner BM3 do czyszczenia instalacji (500 ml), paski pomiarowe do pomiaru stę­
                                    żenia inhibitora BM1, naklejka informująca o użyciu inhibitora.

                                    Antywibracyjne podpory montażowe 600 mm (2 szt.)

                           Wspornik ścienny do AWHP 4,5-6-8/MOSE                                  EH95            100011222      359

                           Wspornik ścienny do AWHP 11-16                                      EH250            100018409      460

                           Wspornik podłogowy do AWHP/MOSE                                     EH112            100012533      95
                           Filtr sitowy 400µm + zawór odcinający DN25
                                                                               EH61            100004417      318

218 www.dedietrich.pl
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223