Page 217 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 217

od 3,94 do               Układy hybrydowe gazowego kotła kondensacyjnego Modulens G z powietrzną
 14,65 kW                pompą ciepła

Do podłączenia kotła do      HPI G Hybrid
     komina
                  HPI G Hybrid B200
 lub przew.pow.-spal.

DANE TECHNICZNE

Model HPI G HYBRID B200                     15/4,5 15/6  15/8 15/11 15/11 15/16 15/16         25/6   25/8
                                   MR  MR                         MR    MR
                                        MR MR       TR MR       TR

Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania   A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A++ A++
55°C)

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody     AAAAAAAAA

Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs    % 189 176 178 178 178 175 175 176 178
(temp. zasilania 35°C) 

Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs    % 134 138 129 125 125 121 121 138 129
(temp. zasilania 55°C)

Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh    % 106 114 114 114 114 114 114 114 114

Moc cieplna przy + 7°C/+ 35°C (1)            kW 4,60 5,82 7,90 11,39 11,39 14,65 14,65 5,82 7,90

COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1)              5,11 4,22 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22 4,22 4,34

Pobór mocy elektrycznej przy + 7°C/+ 35°C (1)      kWe 0,90 1,38 1,82 2,45 2,45 3,47 3,47 1,38 1,82

Moc cieplna przy + 2°C/+ 35°C (1)            kW 3,74 3,74 6,80 10,19 10,19 12,90 12,90 3,74 6,80

COP grzania przy + 2°C/+ 35°C (1)              3,97 3,37 3,30 3,19 3,19 3,27 3,27 3,37 3,30

Pobór mocy elektrycznej przy + 2°C/+ 35°C (1)      kWe 0,87 1,11 2,06 3,19 3,19 3,94 3,94 1,11 2,06

Moc cieplna przy – 7°C/+ 35°C (1)            kW 2,79 3,96 5,60 8,09 8,09 9,83 9,83 3,96 5,60

COP grzania przy – 7°C/+ 35°C (1)              3,07 2,59 2,71 2,88 2,88 2,75 2,75 2,59 2,71                                        7

Pobór mocy elektrycznej przy - 7°C/+ 35°C (1)      kWe 0,91 1,53 2,07 2,81 2,81 3,57 3,57 1,53 2,07                                       217

Moc chłodzenia (2)                    kW 3,80 4,69 7,90 11,16 11,16 14,46 14,46 4,69 7,90

EER (2)                           4,28 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96 4,09 3,99                              Urządzenia hybrydowe

Pobór mocy elektrycznej (2)               kWe 0,89 1,15 2,00 2,35 2,35 3,65 3,65 1,15 2,00

Znamionowy przepływ wody przy Δt = 5 K          m3/h 0,88 1,00 1,36 1,96 1,96 2,53 2,53 1,00 1,36

Wys. manometryczna dostępna przy przepływie znam. przy  mbar 650 630 440 250 250 - - 630 440
Δt = 5 K

Znamionowe natężenie przepływu powietrza         m3/h 2650 2700 3300 6000 6000 6000 6000 2700 3300

Napięcie zasilania zespołu zewn./Prąd rozruchowy     V/A   230   230  230   230 400         230 400   230   230
                                 V~/5  V~/5  V~/5   V~/5 V3~/5       V~/5 V3~/5 V~/5   V~/5

Moc akustyczna po stronie zewn./wewn. (4)        dB(A) 61/49 65/49 67/49 69/48 69/48 70/48 70/48 65/49 67/49

Czynnik chłodniczy R410A                 kg 1,3 1,4 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6 1,4 3,2

Maksymalna długość ładowania wstępnego          m 7 10 10 10 10 10 10 10 10

Pojemność podgrzewacza c.w.u.              l 177 177 177 177 177 177 177 177 177

Czas ładowania (5)                    h 1 h 21 1 h 21 1 h 21 1 h 33 1 h 33 1 h 11 1 h 11 2 h 00 1 h 58

COP ECS-EP (5)                        2,5 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72

Dane kotła                                                                             

Moc znamionowa przy 50/30°C (tryb ogrzewania) min/max  kW 3,4-15,8 3,4-15,8 3,4-15,8 3,4-15,8 3,4-15,8 3,4-15,8 3,4-15,8 5,6-25,5 5,6-25,5

Moc znamionowa przy 80/60°C (tryb c.w.u.)        kW 15 15 15 15 15 15 15 29,3 29,3

Masa netto modułu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/ mo­   kg 184/54 184/42 184/75     186/1  186/1  186/1  186/1  187/42  187/75
dułu zew.                                          18    30    18    30

(1) Tryb ogrzewania : Temp. zewnętrzna/Temp. wody na wylocie. Parametry wg EN 14511-2 (poz. 2011). (2) Tryb chłodzenia : Temp. zewnętrzna +35°C, Temp. wody na
wylocie +18°C. Parametry wg EN 14511-2 (4) Próba wykonana wg normy EN 12102 (5) Parametry wg EN 13203-5, Cykl poboru: L. * temp. średnia.

Instalacja chłodnicza pomiędzy jednostkami wewnętrzną a zewnętrzną musi być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do posługiwania się
substancjami z grupy F-Gazów.

Model HPI G HYBRID B200                    25/11   25/11 25/16  25/16  35/8   35/11  35/11  35/16  35/16
                                 MR    TR   MR    TR   MR    MR    TR    MR    TR
Dane pompy ciepła                                                                  
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania          A+++ 
35°C)                                      A+++   A+++   A+++   A+++   A+++   A+++   A+++ 
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania   A+++ 
55°C)
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody       A++ A++ A+ A+ A++ A++ A++ A+ A+
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs     AAAAAAAAA
(temp. zasilania 35°C)                  % 178 178 175 175 178 178 178 175 175
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs
(temp. zasilania 55°C)                   %   125   125  121   121  129 125 125 121 121
Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh
Moc cieplna przy + 7°C/+ 35°C (1)              %   114   114  114   114  114 114 114 114 114
COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1)             kW  11,39  11,39 14,65  14,65  7,90 11,39 11,39 14,65 14,65
Pobór mocy elektrycznej przy + 7°C/+ 35°C (1)           4,65  4,65  4,22   4,22  4,34 4,65 4,65 4,22 4,22
Moc cieplna przy + 2°C/+ 35°C (1)                  2,45  2,45  3,47   3,47  1,82 2,45 2,45 3,47 3,47
COP grzania przy + 2°C/+ 35°C (1)            kWe   10,19  10,19 12,90  12,90  6,80 10,19 10,19 12,90 12,90
Pobór mocy elektrycznej przy + 2°C/+ 35°C (1)       kW   3,19  3,19  3,27   3,27  3,30 3,19 3,19 3,27 3,27
Moc cieplna przy – 7°C/+ 35°C (1)                 3,19  3,19  3,94   3,94  2,06 3,19 3,19 3,94 3,94
COP grzania przy – 7°C/+ 35°C (1)                  8,09  8,09  9,83   9,83  5,60 8,09 8,09 9,83 9,83
Pobór mocy elektrycznej przy - 7°C/+ 35°C (1)      kWe   2,88  2,88  2,75   2,75  2,71 2,88 2,88 2,75 2,75
Moc chłodzenia (2)                     kW   2,81  2,81  3,57   3,57  2,07 2,81 2,81 3,57 3,57
EER (2)                             11,16  11,16 14,46  14,46  7,90 11,16 11,16 14,46 14,46
Pobór mocy elektrycznej (2)                     4,75  4,75  3,96   3,96  3,99 4,75 4,75 3,96 3,96
Znamionowy przepływ wody przy Δt = 5 K          kWe   2,35  2,35  3,65   3,65  2,00 2,35 2,35 3,65 3,65
                              kW   1,96  1,96  2,53   2,53  1,36 1,96 1,96 2,53 2,53

                                                        www.dedietrich.pl
                             kWe
                             m3/h
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222