Page 216 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 216

od 3,94 do             Układy hybrydowe gazowego kotła kondensacyjnego Modulens G z powietrzną
            14,65 kW             pompą ciepła

           Do podłączenia kotła do    HPI G Hybrid
                komina
                          HPI G Hybrid B200
            lub przew.pow.-spal.

           KOMFORT                         — Urządzenie hybrydowe na bazie gazowego kotła kondensacyj­      - 2 elektr. zawory rozprężne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty
                                         nego Modulens G oraz powietrznej pompy ciepła           zab. wysokiego i niskiego ciśnienia, zawór rewersyjny, ogr. prą­
                                                                           du rozruchowego, płytę mocy i filtrującą
                                        — Pompa ciepła powietrze/woda Inverter składa się z zespołu    — Moduł hydrauliczny wewnętrzny obejmuje:
                                         zewnętrznego AWHP i modułu hydraulicznego wewnętrznego       - zasobnik hybrydowy o poj. 180 litrów zawierający kondenser
                                         200 ASL Hybrid zawierającego zależnie od modelu stojący ga­    ze stali nierdzewnej, rozdzielacz hydrauliczny, modulującą
                                         zowy kocioł kondensacyjny o mocy od 3,4 do 35,9 kW, dla      pompę obiegową o wsp. EEI<0,23, naczynie wzbiorcze, inter­
                                         ogrzewania i wytwarzania c.w.u. w podgrzewaczu o pojemno­     fejs do sterowania funkcją hybrydową
                                         ści 177 litrów umieszczonym obok kotła, po jego lewej lub pra­   - stojący gazowy kocioł kondensacyjny MODULENS G wyposa­
                                         wej stronie                            żony do pracy z gazem ziemnym H, z możliwością dostosowa­
                                                                           nia do gazu ziemnego L lub propanu, ustawiany obok zasobni­
                                        — Praca do -20°C (-15°C dla 4,5 i 6 MR)                ka hybrydowego: kompaktowy wymiennik odlewany ze stopu
                                        — Zasilanie elektryczne jednofazowe                  aluminiowo-krzemowego, palnik gazowy modulujący w zakre­
                                        — Ograniczenie prądu rozruchowego dzięki technologii INVER­      sie od 22 do 100% mocy, wyposażony w pompę obiegową c.o.
                                                                           o wsp. EEI<0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u. zawór bezpie­
                                         TER                                czeństwa 3 bar, konsolę sterowniczą DIEMATIC iSystem (więcej
                                        — Jednostka zewnętrzna zawiera:                    informacji o kotle MODULENS G - zob. rozdział 4)
                                                                           - Zestaw armatury połączeniowej zasobnik/kocioł
                                         - wysokowydajną sprężarkę modul. typu Twin Rotary lub Scroll  — W zestawie filtr magnet. Fernox TF1 3/4" + Filter Fluid
                                         (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy +7/+35°C,
                                         - parownik powietrzny stanowiący zespół miedzianych rurek            Zaleta produktu
                                         i aluminiowych lameli,
                                         - 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. prędkości obr.,
                                         - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR),

           WYMIARY                                                            Uproszczone instalowanie
                                                                         Komfort o każdej porze roku
7 1 Wypływ c.w.u. G 3/4 M                                                             Optymalizacja zużycia energii
         2 Zasilanie obiegu c.o. G 1 M

           3 Powrót z obiegu c.o. G 1 M

Urządzenia hybrydowe 4    Odprowadzenie kondensatu, przewód z PCW
                Ø 24 x 19 mm

                Podłączenie gazu chłodniczego:

           5    - AWHP 4,5 i 6 MR-4 : 1/2" stożk.
                - AWHP 8 do 16 MR/TR-4: 5/8" stożk.

                - zasobnik hybrydowy: 5/8" stożk.

                Podłączenie płynu chłodniczego:

                - AWHP 4,5 i 6 MR-4: 1/4" stożk. (złączka 1/4"

           6    na 3/8" dla podłączenia do MIV-4 - dost. w pa­
                kiecie EH 146)

                - AWHP 8 do 16 MR/TR-4: 3/8" stożkowe

                - zasobnik hybrydowy: 3/8" stożkowe

           7 Powrót z cyrkulacji

           8 Zasilanie gazem Ø G 1/2

           9 Wlot wody zimnej G 3/4 M

           10 Zasilanie c.o. - obieg mieszaczowy

           11 Powrót c.o. - obieg mieszaczowy

           12    Podłączenie koncentrycznego przewodu
                powietrzno-spalinowego Ø60/120

           DANE TECHNICZNE

           Gran. temp. rob. pompy ciepła w trybie    (-15°C dla 4,5 i 6kW)          +7°C/+25°C z opcją EH 567       Max. temp. robocza: 95°C
           ogrz.:                    Gran. temp. rob. pompy ciepła w trybie pow. zewn.: +7°C/+46°C        Obieg c.w.u.:
           woda: +18°C/+55°C               chłodz.:                Obieg grzewczy:            Max. ciśnienie robocze: 10 bar
           pow. zewn.: -20°C/+35°C            woda: +18°C/+25°C            Max. ciśnienie robocze: 3 bar     Max. temp. robocza: 65°C

           Model HPI G HYBRID B200                    15/4,5         15/6  15/8 15/11           15/11 15/16 15/16 25/6     25/8
                                            MR          MR   MR MR                      MR      MR
           Dane pompy ciepła                                                      TR MR TR                
           Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania                A+++  A+++  A+++ 
           35°C)                                                            A+++  A+++  A+++  A+++      A+++ 
                                          A+++

216          www.dedietrich.pl
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221