Page 215 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 215

od 3,94 do               Układy hybrydowe gazowego kotła kondensacyjnego Modulens G z powietrzną
 14,65 kW                pompą ciepła

Do podłączenia kotła do      HPI G Hybrid
     komina
                  HPI G Hybrid V200
 lub przew.pow.-spal.

DANE TECHNICZNE

Model HPI G HYBRID V200                            25/11 25/11 25/16 25/16     35/8 35/11 35/11 35/16 35/16
                                         MR TR MR TR
                                                        MR MR        TR MR   TR

COP grzania przy – 7°C/+ 35°C (1)                         2,88 2,88 2,75 2,75 2,71 2,88 2,88 2,75 2,75

Pobór mocy elektrycznej przy - 7°C/+ 35°C (1)            kWe 2,81 2,81 3,57 3,57 2,07 2,81 2,81 3,57 3,57

Moc chłodzenia (2)                          kW 11,16 11,16 14,46 14,46 7,90 11,16 11,16 14,46 14,46

EER (2)                                      4,75 4,75 3,96 3,96 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96

Pobór mocy elektrycznej (2)                     kWe 2,35 2,35 3,65 3,65 2,00 2,35 2,35 3,65 3,65

Znamionowy przepływ wody przy Δt = 5 K                m3/h 1,96 1,96 2,53 2,53 1,36 1,96 1,96 2,53 2,53

Wys. manometryczna dostępna przy przepływie znam. przy        mbar 250 250 - - 440 250 250 - -
Δt = 5 K

Znamionowe natężenie przepływu powietrza               m3/h 6000 6000 6000 6000 3300 6000 6000 6000 6000

Napięcie zasilania zespołu zewn./Prąd rozruchowy           V/A    230 400     230 400     230   230 400     230 400
                                        V~/5 V3~/5    V~/6 V3~/5   V~/5  V~/5 V3~/5   V~/6 V3~/5

Moc akustyczna po stronie zewn./wewn. (4)              dB(A) 69/48 69/48 70/48 70/48 67/49 69/48 69/48 70/48 70/48

Czynnik chłodniczy R410A                       kg 4,6 4,6 4,6 4,6 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6

Maksymalna długość ładowania wstępnego                m 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Pojemność podgrzewacza c.w.u.                         l 177 177 177 177 177 177 177 177 177

Czas ładowania (5)                               h 1 h 33 1 h 33 1 h 11 1 h 11 1 h 58 1 h 33 1 h 33 1 h 11 1 h 11          7

COP ECS-EP (5)                                   2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72

Dane kotła                                            

Moc znamionowa przy 50/30°C (tryb ogrzewania) min/max        kW 5,6-25,5 5,6-25,5 5,6-25,5 5,6-25,5 7,0-35,9 7,0-35,9 7,0-35,9 7,0-35,9 7,0-35,9     Urządzenia hybrydowe

Moc znamionowa przy 80/60°C (tryb c.w.u.)              kW 29,3 29,3 29,3 29,3 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1

Masa modułu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/ modułu          kg    189/1  189/1  189/1  189/1  187/75 189/1  189/1  189/1  189/1
zew.                                        18    30   18   30       18   30   18   30

(1) Tryb ogrzewania: Temp. zewnętrzna/Temp. wody na wylocie. Parametry wg EN 14511-2 (poz. 2011). (2) Tryb chłodzenia: Temp. zewnętrzna +35°C, Temp. wody na wy­
locie +18°C. Parametry wg EN 14511-2 (4) Próba wykonana wg normy EN 12102 (5) Parametry wg EN 13203-5, Cykl poboru: L * temp. średnia

Instalacja chłodnicza pomiędzy jednostkami wewnętrzną a zewnętrzną musi być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do posługiwania się
substancjami z grupy F-Gazów.

CENA NETTO                   HPI G HYBRID V200    15/4,5 15/6 MR 15/8 MR 15/11 MR 15/11 TR 15/16 MR 15/16 TR 25/6 MR  25/8 MR
 Kocioł + pompa ciepła                          MR
                               Indeks      7641084 7641086 7641088 7641090 7641092 7641094   7641096  7641098
                               PLN   7670753  44 540  47 900 53 530 55 560 58 920 60 660      44 540   48 160

                                   43 180

CENA NETTO                   HPI G HYBRID V200 25/11 MR 25/11 TR 25/16 MR 25/16 TR  35/8 MR 35/11 MR 35/11 TR 35/16 MR 35/16 TR
 Kocioł + pompa ciepła                   Indeks 7641100 7641102 7641104 7641106   7641108 7641110 7641112 7641114 7641116
                               PLN 53 530 55 560 59 330 61 340      47 760 53 530 55 560 58 920 60 920

                                                                www.dedietrich.pl 215
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220