Page 186 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 186

od 6,0 do       Pompy ciepła powietrze/woda typu "monoblok" ze zintegrowanym
                  11,2 kW        podgrzewaczem c.w.u.

                          Alezio M V200

                          Alezio M V200

             STANDARD                        — Pompa ciepła powietrze/woda typu "monoblok" składa        +7/+35°C,
                                          się z hermetycznej jednostki zewn. MONO AWHP i modu­       - parownik powietrzny stanowiący zespół miedzianych
                          Keymark             łu wewn. MIV-4S..V200 ze zintegrowanym podgrzewa­         rurek i aluminiowych lameli,
                                          czem c.w.u.                            - skraplacz (płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdz.),
            6 WYMIARY                                                           - cichy wentylator osiowy o zm. prędkości obr.,
                                         — Jednostki zewnętrzna i wewnętrzna połączone są ze         - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy
                     1 Zasilanie obiegu c.o. G 1"       sobą instalacją hydrauliczną, do której montażu nie są      - 2 zawory rozprężne, presostaty zab. wysokiego i niskie­
                     4 Powrót z obiegu c.o. G 1"        wymagane uprawnienia F-gazowe                   go ciśnienia, zawór rewersyjny, płyta mocy i filtrująca
                     5 Zasilanie jednostki zewnętrznej G 1"                                  — Moduł wewnętrzny zawiera:
                                         — Możliwość zamontowania jednostki wewn. bezp. przy         - intuicyjną konsolę sterowniczą z regulacją pogodową
                                          ścianie lub w narożniku dzięki wygodnym przyłączom        - podgrzewacz elektryczny, zew. filtr mechaniczny
                                          wypr. do góry                           - pompę obiegową c.o. o współczynniku EEI<0,23
                                                                           - naczynie wzbiorcze o pojemności 8 litrów
                                         — Standardowo dostępna możliwość chłodzenia przy po­        - manometr elektroniczny, zawór bezpieczeństwa, odpo­
                                          mocy instalacji ogrzewania podłogowego              wietrznik automatyczny, regulator przepływu
                                                                          — Podgrzewacz c.w.u. o poj. 177 litrów, emaliowany z wę­
                                         — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem        żownicą, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową
                                          zewnętrznym w dostawie                     — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją

                                         — Praca do -20°C                                  Zaleta produktu
                                         — Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-f w TR
                                         — Ograniczenie prądu rozruch. dzięki techn. INVERTER
                                         — Jednostka zewnętrzna zawiera:

                                          - wysokowydajną sprężarkę modulującą typu Twin Rota­
                                          ry lub Scroll (DC Inverter), wsp. COP do 4,83 przy

Powietrzne pompy ciepła                                                              Optymalny komfort c.o. i c.w.u.
                                                                           Zintegrowany podgrzewacz

                                                                          Montaż nie wymaga uprawnień
                                                                                F-gazowych

             6 Powrót z jednostki zewnętrznej G 1"

             7 Wypływ c.w.u. G 3/4"

             8 Wlot wody zimnej G 3/4"

                Zasilanie obiegu mieszaczowego c.o. G 1" (z
             9 pakietem EH 858: zestaw przewodów wewn.

                z zaworem 3-drog. z siłownikiem i pompą)

                Powrót z obiegu mieszaczowego c.o. G 1" (z
             10 pakietem EH 858: zestaw przewodów wewn.

                z zaworem 3-drog. z siłownikiem i pompą)

             11 Odprowadzenie kondensatu Ø 32 mm

             (1) Regulowane nóżki

             DANE TECHNICZNE

             Graniczne temp. robocze ogrzewania:           W trybie chłodzenia:         Powietrze zewn.: -5°C/+46°C Obieg grzewczy:
             woda: +18°C/+60°C                    woda: +18°C/+28°C (inst. podłogowa) Obieg c.w.u.:        Max. 3 bar/75°C
             pow. zew.: -20°C/+35°C                 +8°C/+28°C (klimakonwektory)     Max. 10 bar/80°C
                                                                             8 TR
             Model                          Alezio M V200                       6 MR             11 TR
                                                                              A++
             Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania                               A+++              A++
             35°C)                                                               A++
             Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania                                A++              A++
             55°C)                                                                A
             Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody                                    A               A
             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs                                        169
             (temp. zasilania 35°C)                         %                      184              169
             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs                                        136
             (temp. zasilania 55°C)                         %                      129              132
             Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh                                        102
             Moc cieplna przy +7°C/+35°C (1)                     %                       80       9       89
             COP grzania przy +7°C/+35°C (1)                    kW                       6             11,2
             Pobór mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C (1)                                     4,83     4,51       4,54
             Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1)                                            1,24       2      2,47
             COP grzania przy +2°C/+35°C (1)                   kWe                        6
             Pobór mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C (1)              kW                      3,64      6,8        9
             Moc cieplna przy -7°C/+35°C (1)                                           1,65      3,6      3,67
             COP grzania przy -7°C/+35°C (1)                                            7,4     1,89       2,45
             Pobór mocy elektrycznej przy -7°C/+35°C (1)             kWe                       2,7      7,5
             Moc chłodnicza przy +35°C/+18°C (2)                  kW                      2,74     2,69         9
             EER przy +35°C/+18°C (2)                                                6     2,79       3,27
             Pobór mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2)                                     4,26      7,5      2,75
             Znamionowy przepływ wody przy ΔT=5 K                 kWe                     1,408     4,42
             Dostępna wys. manom. przy przepł. znam. przy ΔT=5 K          kW                      0,99      1,7       10
             Znamionowy przepływ powietrza                                            630     1,42       4,74
             Napięcie zasilania zespołu zewn. / Prąd rozruchowy                                 2640      440       2,11
             Moc akustyczna modułu zew./wew. (3)                 kWe                   230 V ~/5     2640       1,96
                                               m3/h                     58/41  400 V 3~/5        250
                                               mbar                            58/41       3000
                                               m3/h                                  400 V 3~/5
                                                V/A                                    60/41
                                               dB(A)

186           www.dedietrich.pl
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191