Page 185 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 185

Wyposażenie dodatkowe

Alezio M

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI         ZESTAWIENIE                              PAKIET    INDEKS
                     Alezio M 6MR/EM                              -    7734583
ALEZIO M 1ST CONFIGURATION EXAMPLE    SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                 7691375
                     BTW80 Zasobnik buforowy wiszący 80 litrów               AD324     29046
Alezio M 6 MR/EM             Zawór przełączający c.o./c.w.u.                      -   100017833
— 1 obieg bezpośredni ogrzewania     Czujnik c.w.u.                                  100000030P
                     Zestaw węży hydraulicznych DN25                    HK23   100001369
  z przygotowaniem c.w.u. w niezależ­  Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła           AD212P    7736226
  nym podgrzewaczu
                                                        EH19
                                                          -

                                                                    6

ALEZIO M 2ND CONFIGURATION EXAMPLE    ZESTAWIENIE                              PAKIET   INDEKS   Powietrzne pompy ciepła
                                                          -    7734590
Alezio M 11 TR/ET                                                     2 x 7691375
                                                        2 x AD324   29048
— 1 obieg bezpośredni          Alezio M 11TR/ET                              -   100017833
                                                             100000030P
— 1 obieg mieszaczowy z przygotowa­   2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy          HK23    7683828
  niem c.w.u. w niezależnym podgrzewa­                                     AD212P  100001369
czu BTW150 Zasobnik buforowy wiszący 150 litrów                                 EH783   7736226

                     Zawór przełączający c.o./c.w.u.                     EH19
                                                          -
                     Czujnik c.w.u.

                     Płytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (zawiera czujnik AD199)

                     Zestaw węży hydraulicznych DN25

                     Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła

                                                             www.dedietrich.pl 185
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190