Page 184 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 184

Wyposażenie dodatkowe

             Alezio M

                                                                   ALEZIO M WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

             WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

             Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od podłączonych obiegów

             Rodzaj obiegu  

             Alezio M     c.w.u.      bezpośredni           mieszaczowy                                    bezp. + miesz.
                     AD212p      fabrycznie (1)           EH783 (1)                                      EH783 (1)

             (1) do ewentualnego uzupełnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

             Akcesoria                                                           Pakiet Indeks PLN

                     SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                              AD324          7691375     1 380

                                Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
                                pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie

6 Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
                                wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
                                gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
                                wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
                                stalatora.
Powietrzne pompy ciepła
                     Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy                                AD140          88017859    114

                     Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
                     w zakresie od 6 do 30 °C.

                     Termostat pokojowy programowalny przewodowy                                 AD247P          100012645P   440
                                                                            AD248P          100013138P   790
                     Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,               HA255                  145
                     z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby                            7624902
                     pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
                     która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
                     pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
                     nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
                     Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
                     będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
                     beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

                     Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy

                     Bezprzewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzew­
                     czymi, z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są
                     3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM
                     START, która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność
                     i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załą­
                     czenia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
                     Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
                     będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
                     beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

                     Kabel przejściowy do termostatu ogrzewania podłogowego

                     Czujnik c.w.u.                                                AD212P          100000030P   201
                     Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej              EH783           7683828    780
                     wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

                     Płytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (zawiera czujnik AD199) dla Alezio M

                     Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                                   AD199p          88017017P    201
                                                                                                113
                     Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                     cym.

                     Zestaw tłumika do modułu zewnętrznego                                    EH572          7636899

184 www.dedietrich.pl
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189