Page 183 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 183

Wyposażenie dodatkowe

Alezio M

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”                                             Pakiet Indeks   PLN

Akcesoria                                                              ER605 7610412   2 540

                          Zestaw podłączeniowy obiegu bezpośredniego do 200 GT
                         Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezpośredniego. Pa­
                         kiet zawiera pompę obiegową Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolację przewodów.

Zestaw podłączeniowy obiegu zewnętrznego do 200 GT                                         ER606  7610667  1 270

Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnętrznego. Ze­
staw zawiera armaturę pozwalającą podłączyć obiegi zewnętrzne z buforem.

Zestaw podłaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL (ustawiony obok)                               ER611  7611489  1 270

Zestaw podłączeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL (ustawiony w kolumnie)                            ER610  7611488  800   6

Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce                             EH858  7657050  3 600  Powietrzne pompy ciepła
wewnętrznej

Zestaw zawiera pompę wraz z izolacją oraz kablem zasilającym, zawór 3-drogowy z si­
łownikiem wraz z izolacją i kablem zasilającym, czujnik przepływu, rury łączące, zawór
zwrotny.

Zestaw pompy kondensatu                                                      EH860  7687189  960

Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V                                                 HZ64  7622433  2 520

Zestaw czujnika wilgotności dla trybu chłodzenia                                          HK27  100019114 1 180

Zestaw glikolowy do monobloku                                                   HK72  7729720  6 100

Zestaw zawiera płytowy wymiennik ciepła, pompę obiegową YONOS PARA G 15/8 130
SC, naczynie wzbiorcze 18 l 3 bar oraz izolacje.

Przygotowanie c.w.u.                                                        Pakiet Indeks   PLN

                         Zawór przełączający c.o./c.w.u.                          HK23 100017833  1 260

Zestaw połączeniowy pompa ciepła/podgrzewacz c.w.u.                                        EH149  100015468  430
BEPC 300 Podgrzewacz c.w.u. do PAC                                                 ER615  7620661  9 130

Assure ASHP 210 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła                                              7736225  10 580
Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła                                              7736226  11 520
Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła                                              7736227  11 850

                                                                      www.dedietrich.pl 183
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188